Gualövs kyrka

Gualövs kyrka är en kyrkobyggnad väster om Gualöv. Den är församlingskyrka i Ivetofta-Gualövs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar byggdes under den senare delen av 1100-talet. Då bestod den som många andra romanska kyrkor av kor, absid och långhus.

Ivetofta kyrka

Ivetofta kyrka är en kyrkobyggnad i Ivetofta (Bromölla), vid Ivösjön. Den är församlingskyrka i Ivetofta-Gualövs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med kor, absid och långhus. Ett brett kyrktorn byggdes under 1200-talet. Tornet är byggt av gråsten och klätt med huggen sandsten.

Näsums kyrka

Näsums kyrka är en kyrkobyggnad i Näsum. Den är församlingskyrka i Näsums församling i Lunds stift.

På platsen har det tidigare funnits två andra kyrkor. Den första var en romansk kyrka från 1200-talet.