Arlövs kyrka

Arlövs kyrka är en kyrkobyggnad i tätorten Arlöv, 7 km norr om Malmö. Den är församlingskyrka i Burlövs församling i Lunds stift.

Arlövs kyrka är en nygotisk korskyrka med torn i väster och tresidigt kor i öster.

Burlövs gamla kyrka

Burlövs gamla kyrka är en medeltida kyrkobyggnad i Burlöv. Den är församlingskyrka i Burlövs församling i Lunds stift. De äldsta delarna härstammar från 1100-talet men sedan dess har den utvidgats ett flertal gånger.

Bland kyrkans inventarier märks bland annat altaruppsatsen och predikstolen i renässansstil.