Adolfsbergskyrkan

Adolfsbergskyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Adolfsberg i Helsingborg. Den är församlingskyrka i Helsingborgs Gustav Adolfs församling i Lunds stift. Adolfsberg är granne med bostadsområdet Västergård och ligger cirka 2,5 km öster om Helsingborgs centrum. Namnet Adolfsbergs ursprung kommer från en större lantgård, belägen vid Södra Hunnetorpsvägen, som bar samma namn.

Allerums kyrka

Allerums kyrka är en kyrkobyggnad i Allerum. Kyrkan är församlingskyrka i Allerums församling i Lunds stift. Nils Poppe ligger begravd på kyrkogården sedan år 2000. Poppes epitaf lyder ”Hälsa och säg att jag ligger på Allerums kyrkogård”, något som Poppe ofta sa när han kände sig trött på livets höst.

Allhelgonakyrkan

Allhelgonakyrkan är en kyrkobyggnad i Råå, Helsingborg. Den är församlingskyrka i Raus församling i Lunds stift.

Under 1800-talet växte sig fiskeläget Råå i församlingen allt större och runt 1900 var orten Sveriges största fiskeläge.

Björkakyrkan

Björkakyrkan är en kyrkobyggnad i Väla. Den är församlingskyrka i Kropps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes 1991 efter ritningar av arkitekt Sulev Krämer.

Bårslövs kyrka

Bårslövs kyrka ligger i sydöstra delen av Bårslöv, någon mil öster om Helsingborg. Bårslöv var tidigare en egen församling, Bårslövs församling, men tillhör sedan 2010 Kvistofta församling i Lunds stift.

Den vitkalkade kyrkan syns tydligt från motorvägen och ligger på Ekebyvägen i det gamla Bårslövs kyrkby.

Den gode herdens kyrka

Den gode herdens kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Drottninghög i Helsingborg. Kyrkan stod klar 1984, ritades av Lars och Kerstin Holmer och tillhör Filborna församling i Lunds stift. Den skyddas som kyrkligt kulturminne.

Elinebergskyrkan

Elinebergskyrkan är en kyrkobyggnad i stadsdelen Elineberg i Helsingborg tillhörande Raus församling i Lunds stift.

Fjärestads kyrka

Fjärestads kyrka är en kyrkobyggnad i Fjärestad. Den är församlingskyrka i Kvistofta församling i Lunds stift.

Fjärestad var fram till 2010 egen församling, Fjärestads församling.

Fleninge kyrka

Fleninge kyrka är en kyrkobyggnad och församlingskyrka i Fleninge församling i Lunds stift. Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet.

Frillestads kyrka

Frillestads kyrka är en kyrkobyggnad i Kropps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes ursprungligen av sandsten under 1100-talets senare del.

Gustav Adolfs kyrka

Gustav Adolfs kyrka är en kyrkobyggnad i Helsingborg. Den är församlingskyrka i Gustav Adolfs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger centralt placerad i stadsdelen, omgiven av en stor mängd affärer och en omfattande daglig torghandel.

Hässlunda kyrka

Hässlunda kyrka är en kyrkobyggnad i Hässlunda. Den tillhör i Kropps församling i Lunds stift.

Kattarps kyrka

Kattarps kyrka är en kyrkobyggnad i Kattarp. Den är församlingskyrka i Välinge-Kattarps församling i Lunds stift.

Kropps kyrka

Kropps kyrka är en kyrkobyggnad i Kropp. Den är församlingskyrka i Kropps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i romansk stil troligen under förra hälften av 1200-talet. Senare under medeltiden tillkom tornet. Under 1400-talet byggdes ett kryssvalv i koret och tre i långhuset. Tornet ombyggdes 1823.

Kvistofta kyrka

Kvistofta kyrka är en kyrkobyggnad i Rååns dalgång cirka 8 kilometer från åns utlopp i Öresund. Den tillhör Kvistofta församling i Lunds stift.

Kvistofta kyrka uppfördes på 1200-talet i romansk stil med sandsten som byggnadsmaterial.

Mörarps kyrka

Mörarps kyrka är en kyrkobyggnad i Mörarp. Den tillhör Kropps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i romansk stil under 1100-talets senare del och är bland de äldsta kyrkorna på den nordvästskånska landsbygden.

Ottarps kyrka

Ottarps kyrka är en kyrkobyggnad i Helsingborgs kommun. Den var fram till 2006 församlingskyrka i Ottarps församling i Lunds stift, då denna församling uppgick i Landskrona församling.

Raus kyrka

Raus kyrka är en kyrkobyggnad i Raus. Den är församlingskyrka i Raus församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i mitten av 1100-talet och är en av de bäst bevarade medeltidskyrkorna i Skåne.

Rydebäcks kyrka

Rydebäcks kyrka är en kyrka i Rydebäck söder om Helsingborg. Den är distriktskyrka i Kvistofta församling i Lunds stift.

Sankt Andreas kyrka

Sankt Andreas kyrka är en kyrkobyggnad i Helsingborg tillhörande Maria församling i Lunds stift. Den är namngiven efter aposteln Andreas.

Kyrkan ligger i norra delarna av Helsingborg. Den var tidigare en sjukhuskyrka tillhörande S:ta Maria sjukhus.

Sankt Olofs kyrka

Sankt Olofs kyrka, även Sankt Olofskyrkan, är en kyrkobyggnad i Helsingborg. Den är församlingskyrka i Gustav Adolfs församling i Lunds stift. Kyrkan är belägen vid Jönköpingsgatan i stadsdelen Husensjö nära stadsdelarna Rosengården och Wilson Park. Den är namngiven efter Nidaros helgon, Sankt Olof.

Sankta Anna kyrka

Sankta Anna kyrka (även känd som Ringstorps kyrka) är en kyrkobyggnad i Helsingborg tillhörande Maria församling i Lunds stift.

Sankta Maria kyrka

Sankta Maria kyrka är en kyrkobyggnad i Helsingborg. Den är församlingskyrka i Helsingborgs Maria församling i Lunds stift.

Mariakyrkan i Helsingborg är stadens äldsta kyrka och uppfördes på 1100-talet i romansk stil.

Välinge kyrka

Välinge kyrka är en kyrkobyggnad i Välinge. Den är församlingskyrka i Välinge-Kattarps församling i Lunds stift.

Av den ursprungliga kyrkan återstår numera ingenting. Den bestod av ett kor, ett långhus och en absid.

Välluvs kyrka

Välluvs kyrka är en kyrkobyggnad i Välluv, mellan tätorterna Påarp i norr och Bårslöv i söder. Den tillhör Kropps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes vid 1100-talets slut i romansk stil med långhus, kor och absid. Absiden är halvrund.

Ättekulla kyrkan

Ättekulla kyrkan är en kyrka som ligger i Raus församling i Helsingborg kommun.