Brunnby kyrka

Brunnby kyrka är en kyrkobyggnad i Brunnby kyrkby på Kullaberg. Den är församlingskyrka i Brunnby församling av Lunds stift. Kyrkogården är central i Anders Österlings dikt ”Den blå hortensian”.

Farhults kyrka

Farhults kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Farhult mellan Ängelholm och Höganäs. Den tillhör Farhult-Jonstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes någon gång vid 1100-talets slut eller 1200-talets början. Under 1400-talet slogs långhusets och korets valv. Samma århundrade tillkom kyrktornet i väster.

Höganäs kyrka

Höganäs kyrka (Himmelsfärdskyrkan) är en kyrkobyggnad i centrala Höganäs. Den tillhör Höganäs församling i Lunds stift.

Församlingskyrkan byggdes 1932-34 och invigdes av biskop Edvard Magnus Rodhe på Kristi himmelsfärds dag 1934.

Jonstorps kyrka

Jonstorps kyrka i Jonstorp i Höganäs kommun är en av tre kyrkor i Farhult-Jonstorps församling och är byggd av gråsten i romansk stil. Kyrkan uppfördes på 1100- eller 1200-talet och är tillägnad Norges nationalhelgon Sankt Olof.

Lerbergets kyrka

Lerbergets kyrka är en kyrkobyggnad i Lerberget. Den är församlingskyrka i Väsby församling i Lunds stift. Kyrkan är en samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Väsby församling.

Mölle kapell

Mölle kapell är en kyrkobyggnad i Mölle. Den tillhör Brunnby församling i Lunds stift.

Länge ansågs det inte behövas ett kapell i Mölle, de boende i fiskeläget fick besöka Arilds kapell eller Brunnby kyrka.

Vikens kyrka

Vikens kyrka tillhör Vikens församling och ligger mitt i samhället Viken i Höganäs kommun.

Nuvarande stenkyrka med torn färdigställdes 1825. En bit bort på gamla kyrkogården fanns två föregångare till dagens kyrka. Dels ett kapell från medeltiden och dels ett kapell från 1683.

Vikens kapell

Vikens kapell finner man på Vikens nya kyrkogård. Den anlades och invigdes 1918. Kapellet ritades 1938 av arkitekt A Salomon-Sörensen, men byggdes inte förrän flera år senare. Det invigdes 1951, och renoverades 1964. Sitt nuvarande utseende fick det på 1970-talet av arkitekt Carl-Axel Acking.

Väsby kyrka

Väsby kyrka är en kyrkobyggnad i Väsby i Skåne. Den tillhör Väsby församling i Lunds stift.

Väsby kyrka är från 1100-talet. Socknens namn skrevs redan 1305 Waesby. Väsby församling var till en början troligen en annexförsamling till Brunnby församling men blev självständig församling under medeltiden.