Bosjöklosters kyrka

Bosjöklosters kyrka ligger intill Bosjökloster slott vid Ringsjön i mellersta Skåne. Den tillhör Ringsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i romansk stil av huggen sandsten omkring år 1175 som klosterkyrka åt ett benediktinskt nunnekloster och helgades åt Jungfru Maria och S:t Nicolaus.

Gudmuntorps kyrka

Gudmuntorps kyrka är en kyrkobyggnad i Gudmuntorp. Den är församlingskyrka i Ringsjö församling i Lunds stift.

Hallaröds kyrka

Hallaröds kyrka är en kyrkobyggnad i Hallaröd. Den är församlingskyrka i Höörs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talets senare del i romansk stil. Då bestod den i vanlig ordning av långhus, kor och absid.

Höörs kyrka

Höörs kyrka ligger i Höör i Skåne. Den tillhör Höörs församling i Lunds stift.

Höörs kyrka är uppförd av Mårten stenmästare under senare hälften av 1100-talet. Liksom domkyrkan i Lund är den byggd med sten från Höörs stenskog.

Munkarps kyrka

Munkarps kyrka är en kyrkobyggnad i Munkarp, cirka sju kilometer väster om Höör. Kyrkan tillhör Höörs församling (fram till 2006 Munkarps församling) i Lunds stift.

En stenkyrka i romansk stil uppfördes någon gång mellan 1150 till 1175 och stod på en kulle väster om nuvarande kyrka. Under 1800-talet var kyrkan så förfallen att den revs 1883.

Norra Rörums kyrka

Norra Rörums kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Rörum. Den är församlingskyrka i Höörs församling i Lunds stift.

Kyrkan är till sitt ursprung en romansk medeltidskyrka, byggd senast omkring år 1200. Ett gravkor byggdes till åt norr 1771.

Tjörnarps kyrka

Tjörnarps kyrka är en kyrkobyggnad i Tjörnarp. Den är församlingskyrka i Höörs församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd i gråsten efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Den invigdes den 6 november 1864.