Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka ligger i närheten av Fulltofta naturreservat. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet intill Fulltofta gård som vid den tiden var biskopssäte. Byggnadsmaterialet var gråsten och som hörnstenar användes huggen sandsten.

Hörby kyrka

Hörby kyrka är en kyrkobyggnad i Hörby. Den är församlingskyrka i Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan är från mitten av 1100-talet med Carl stenmästare som byggmästare. Vapenhuset antas vara byggt på 1500-talet.

Lyby kyrka

Lyby kyrka i Lyby kallas även Sankt Annas kyrka. Kyrkan tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd på 1100-talet med ornament i granit men förändrades kraftigt under 1800-talet. 1854 förlängdes kyrkan mot öster och fick ett tresidigt kor.

Långaröds kyrka

Långaröds kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Långaröd i Hörby kommun. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan av tegel uppfördes på 1200-talet. Valv och valvmålningar tillkom på 1400-talet och under samma århundrade byggdes ett vapenhus vid södra sidan.

Svensköps kyrka

Svensköps kyrka är en kyrkobyggnad i Svensköps socken. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift, tidigare församlingskyrka i Svensköps församling.

Kyrkan byggdes i byn Kilhult 1863-1864 av byggmästare Pettersson från Ivetofta. Den ritades av arkitekten Thor Medelplan. Invigningen skedde 1864.

Södra Rörums kyrka

Södra Rörums kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Rörum. Den är församlingskyrka i Hörby församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan uppfördes i romansk stil på medeltiden. En grundlig ombyggnad genomfördes åren 1884-1887 efter ritningar av arkitekt Salomon Sörensen.

Västerstads kyrka

Västerstads kyrka är en kyrkobyggnad i Västerstads kyrkby i Hörby kommun. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Västerstads gamla kyrka uppfördes på 1100- eller 1200-talet. Den är numera ruin och ligger invid Västerstads herrgård, omgiven av den gamla kyrkogården.

Äspinge kyrka

Äspinge kyrka är en kyrkobyggnad i Äspinge. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar troligen från början av 1200-talet och är uppförd i romansk stil. Omkring 1500 slogs innertakets valv.

Östra Sallerups kyrka

Östra Sallerups kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Sallerup cirka sju kilometer utanför Hörby, drygt två kilometer från Hörbymasten. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift. Kyrkan var tidigare församlingskyrka i Östra Sallerups församling.

Östraby kyrka

Östraby kyrka i samhället Östraby i Hörby kommun. Den tillhör Hörby församling i Lunds stift.

Kyrkan, som är vigd till Sankta Margareta, uppfördes troligtvis under sent 1100-tal. Kyrkan hade i sitt ursprungliga skick ett kor med absid samt långhus.