Amiralitetskyrkan

Amiralitetskyrkan (Ulrica Pia) är en kyrka i Karlskrona, tillhörande Karlskrona amiralitetsförsamling. Kyrkan heter Ulrica Pia efter drottning Ulrika Eleonora d.ä. ('Pia' är femininformen av latinets 'pius' som betyder 'from'). Kyrkan ligger i sydöstra delen av ön Trossö intill Vallgatan. Kyrkan är en del av Karlskrona världsarv som blev upptagen på Unescos världsarvslista 1998.

Aspö kyrka Karlskrona

Aspö kyrka i Aspö församling ligger på ön Aspö i Karlskrona kommun, Blekinge, Lunds stift. Kyrkan ligger på öns västra sida. 2,8 kilometer öster om kyrkan, på öns motsatta strand, mot Aspösund, finns en gammal begravningsplats

Augerums kyrka

Augerums kyrka är en kyrkobyggnad i Augerum i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Lyckå församling. Kyrkan är belägen invid Lyckebyån norr om Karlskrona. Enligt legenden ska den gamla kyrkan ha rasat ner i Lyckebyån. Vid en särskilt kraftig vårflod, när ån steg tillräckligt högt, ska delar av kyrkogården och den gamla kyrkan ha dragits ner i vattenmassorna.

Flymens kyrka

Flymens kyrka är en kyrkobyggnad i Fjärdsjömåla i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Lyckå församling.

Från Flymen till den dåvarande församlingskyrkan i Augerum är det idag 15 km; 1800-talets småvägar innebar nog ytterligare ett par kilometer.

Fredrikskyrkan

Fredrikskyrkan är en kyrkobyggnad i Karlskrona stadsförsamling. Kyrkan är en del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona som blev upptagen på Unescos världsarvslista 1998.

Kyrkan, som ligger mitt på Stortorget i Karlskrona, började byggas den 9 september 1720. Första stenen lades av dåvarande landshövdingen Salomon von Otter.

Fridlevstads kyrka

Fridlevstads kyrka är en kyrkobyggnad i Fridlevstad i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Fridlevstads församling.

Kyrkan är en av Blekinges äldsta och byggdes troligen under slutet av 1100- eller början av 1200-talet i romansk stil. Byggnadsmaterialet är gråsten.

Hasslö kyrka

Hasslö kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Nättraby-Hasslö församling, Lunds stift. Den ligger på norra delen av tätorten Hasslö på ön med samma namn.

Kyrkan började byggas 1889 och invigdes 1890.

Kristianopels kyrka

Heliga Trefaldighetskyrkan, även kallad Kristianopels kyrka, uppfördes 1624 i den dåvarande danska staden Kristianopel.

Staden Kristianopels första kyrka uppfördes vid staden grundläggning år 1600 och ersatte Sankt Petri kyrka i Avaskär.

Jämjö kyrka

Jämjö kyrka är en kyrkobyggnad i Jämjö i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Jämjö församling. Kyrkan kallas ibland Oscars kyrka efter kung Oscar I som vid kyrkans tillblivelse var kronprins.

Kungsmarkskyrkan

Kungsmarkskyrkan är en kyrka belägen i Kungsmarken, Karlskrona. Den började uppföras 1974 och invigdes året därpå 2 augusti 1975, då under stora protester från Sunnadalskolans elever som tidigare använt marken för rekreation.

Lösens kyrka

Lösens kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Lyckå församling, Lunds stift. Den ligger 1 km öster om Lyckeby i Karlskrona intill Europaväg 22 och i Karlskrona kommun.

Byggnaden uppfördes 1858–1860 delvis av delar från den gamla kyrkan byggd på 1200-talet.

Nättraby kyrka

Nättraby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Nättraby-Hasslö församling, Lunds stift och Karlskrona kommun. Den ligger centralt i Nättraby öster om Nättrabyån. På sommaren kan man åka med båten Axel från centrala Karlskrona upp längs Nättrabyån och fram till kyrkan där båten lägger till på andra sidan bron, mitt emot kyrkan.

Ramdala kyrka

Ramdala kyrka hör till Ramdala församling i Lunds stift och ligger i Karlskrona kommun. Den står på en kulle strax öster om E22:an och Ramdala samhälle.

Den första kyrkan i Ramdala byggdes troligen i mitten av 1200-talet och är för övrigt den enda bevarade medeltidskyrkan i Östra Blekinge.

Rödeby kyrka

Rödeby kyrka tillhör Rödeby församling och ligger mitt i Rödeby centrum bredvid skolan och prästhuset.

På den plats där den nuvarande kyrkan står idag fanns en äldre kyrka byggd under 1200-talet.

Sillhövda kyrka

Sillhövda kyrka är en kyrkobyggnad i Lunds stift. Den ligger i Holmsjö i norra delen av Karlskrona kommun och är en av församlingskyrkorna i Fridlevstads församling. Före 2010 tillhörde kyrkobyggnaden Sillhövda församling.

Sturkö kyrka

Sturkö kyrka är den största kyrkan i Blekinge skärgård och tillhör Sturkö församling som ingår i Jämjö pastorat i Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekten Johan Adolf Hawerman från 1875, och invigdes den 13 oktober 1878.

Tjurkö kyrka

Tjurkö kyrka är en kyrkobyggnad i Karlskrona kommun. Den är församlingskyrka i Sturkö församling, Lunds stift.

Kyrkan uppfördes 1876 av Kronoarbetskårens straffångar.

Torhamns kyrka

Torhamns kyrka hör till Torhamns församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Torhamn i Blekinge.

Föregångaren till nuvarande kyrka var en stenkyrka uppförd på 1200-talet, helgad åt Sankt Måns.

Trefaldighetskyrkan

Trefaldighetskyrkan i Karlskrona är belägen söder om Stortorget i stadens mitt och är ritad av Nicodemus Tessin d.y. Kyrkan är en åttakantig centralkyrka med kupoltak och mot torget visar den upp en mäktig portik med fyra kolonner. Kyrkan tillhör Karlskrona stadsförsamling.

Tvings kyrka

Tvings kyrka är en kyrkobyggnad i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Fridlevstads församling. Kyrkan ligger i samhället Tving, på en höjd med utsikt över landskapet öster om Nättrabyån i Blekinge.