Annelövs kyrka

Annelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Annelöv. Kyrkan tillhör från 2010 Häljarps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i gråsten runt år 1200 och bestod då, i romansk tradition, av långhus med kor och absid i öster. På 1400-talet byggdes tornet i väster.

Asmundtorps kyrka

Asmundtorps kyrka är en kyrkobyggnad i Asmundtorp. Den är församlingskyrka i Häljarps församling i Lunds stift.

På 1100-talet byggdes en kyrka i romansk stil. Denna kyrka var välbehållen och byggdes till så sent som 1843. Men revs 1895. Vid rivningen fann man målningar i valven från 1100-talet utförda av Finjamästaren.

Glumslövs kyrka

Glumslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Glumslöv. Den tillhör Kvistofta församling i Lunds stift.

Kyrkans långhus av sten är från slutet av 1100-talet. På 1400-talet fick tillkom takets valv och tornet med trappstegsgavlar. Vapenhuset i söder byggdes i slutet av medeltiden.

Härslövs kyrka

Härslövs kyrka är en kyrkobyggnad i byn Härslöv.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Under 1400-talet slogs valv, och tornet byggdes. Samtidigt byggdes två vapenhus, men de är numera rivna. 1849-1850 gjordes en sidobyggnad i norr och 1857 en i söder.

Sankt Ibbs gamla

Sankt Ibbs gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Kyrkbacken på Ven. Den tillhör Landskrona församling i Lunds stift. Kyrkan helgades åt S:t Jakob. Namnet Ib är en dansk form av mansnamnet Jakob.

Kyrkan byggdes på 1200-talet. I början av 1400-talet förlängdes kyrkan och koret tillkom.

Sankt Johannes kyrka

Sankt Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Landskrona. Den tillhör Landskrona församling i Lunds stift.

Sankt Johannes kyrka uppfördes 1961 på Landskrona kyrkogård. Den är sammanbyggd med begravningskapellet Sankt Jakobs kapell. I anslutning till kyrkan finns ett krematorium.

Saxtorps kyrka

Saxtorps kyrka är en kyrkobyggnad i Saxtorp, drygt en mil söder om Landskrona. Kyrkan tillhör från 2010 Häljarps församling i Lunds stift.

Kyrkan är ursprungligen från 1100-talet och byggd i romansk stil. Från början var innertaket platt och gjort av trä, men under 1300-1400-talen byttes det mot valvtak i tegel.

Sofia Albertina

Sofia Albertina kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Landskrona, mitt emot stadshuset. Den tillhör Landskrona församling i Lunds stift.

Kyrkan påbörjades 1754 och ritades av Carl Hårleman. 1788 invigdes kyrkan med namnet Sofia Albertina kyrka, ett namn den fick efter Gustav III:s syster Sofia Albertina.

Säby kyrka

Säby kyrka är en kyrkobyggnad belägen i Säby i Landskrona kommun. Den är församlingskyrka i Landskrona församling i Lunds stift.

Kyrkan är huvudsakligen byggd 1850-51 och är uppförd i gråsten och tegel. Fasaderna är avfärgade vita, samt både spritputsade och slätputsade.

Tofta kyrka

Tofta kyrka är en kyrkobyggnad i Landskrona kommun. Den är församlingskyrka i Häljarps församling i Lunds stift.

Kyrkans långhus uppfördes troligen på 1100-talet. Kyrkorummets nuvarande valv tillkom på 1400-talet. Kyrktornet fick sin nuvarande utformning på 1600-talet.

Vadensjö kyrka

Vadensjö kyrka i Vadensjö socken ligger högt uppe på Rönneberga backar, med en utsikt över Landskronaslätten och Öresund ända ned till Öresundsbron med Malmö och Köpenhamn. Kyrkan bildar, tillsammans med det före detta församlingshemmet och ett gammalt skolhus en väl sammanhållen enhet.

Örja kyrka

Örja kyrka är en dekonsekrerad kyrkobyggnad i Örja. Den var tidigare församlingskyrka i Örja församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan stod färdig 1868 efter ritningar av Otto August Mankell och ersatte då en äldre medeltida sen-romansk kyrka.