Bergakyrkan

Bergakyrkan är en kyrkobyggnad i Bjärred. Den är församlingskyrka i Bjärreds församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes den 31 mars 1974 och anläggningen utgjordes då av tre vita längor grupperade som en skånsk gård med öppning mot parken.

Borgeby kyrka

Borgeby kyrka är en kyrkobyggnad vid Lödde å i Borgeby socken. Den tillhör Bjärreds församling, tidigare Borgeby församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen runt år 1200. Då byggdes kyrkans torn och långhusets västra del. 1871 revs det mesta av den gamla kyrkan.

Fjelie kyrka

Fjelie kyrka är en kyrkobyggnad i Fjelie. Den tillhör Bjärreds församling i Lunds stift.

Kyrkan av sandsten uppfördes omkring 1130 och bestod av långhus, kor och absid. Tornet med empervåning tillkom sannolikt något senare. Under 1300-talet slogs gotiska valv i koret och långhuset.

Flädie kyrka

Flädie kyrka är en kyrkobyggnad i Flädie. Den tillhör Bjärreds församling i Lunds stift.

Det berättas i boken Kalkmålningar i Skånes kyrkor att Flädie kyrka och by förr låg närmare havet, men att man på grund av sjöröveri tvingats flytta längre inåt landet.

Lomma kyrka

Lomma kyrka är en kyrkobyggnad norr om Lomma tätort vid Höje å. Den är församlingskyrka i Lomma församling i Lunds stift.

Tidigare fanns här en kyrka av sten som troligen byggdes på 1170-talet i romansk stil.