S:T JOHANNES KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är församlingskyrka i Sankt Johannes församling i Lunds stift och är namngiven efter aposteln Johannes. Kyrkan ligger i närheten av Triangeln. Citytunnelns uppgång Triangeln nord ligger på mark som sålts av församlingen och platsen utanför heter Johannesplatsen. Kyrkan byggdes till den församling som bildades i de nybyggda arbetarkvartern vid Möllevången.

Kyrkan byggdes 1903-1907 och ritades av arkitekten var Axel Anderberg. Ovanför dörren står det 1906 efter det planerade invigningsåret men en arbetsmarknadskonflikt försenade invigningen. Byggherrar var Frans Andersson och O. Knutsson. De tre kyrkklockorna göts av M & O Ohlsson i Lübeck 1906.

Kyrkans längd är 52 m och takhöjden i kyrkan är 26 meter och tornet är 60 meter högt.

Kyrkan är teglad med rött tegel på en sockel av granit. De mjuka runda formerna är typiska för den jugendstil kyrkan är uppförd i. Kyrktornet är placerat i kyrkans nordöstra hörn och inte som brukligt i linje med mittskeppet i enlighet med jugendstilens frihet mot 1800-talets upprepning av äldre ideal inom byggnadskonsten.

Det finns inget vapenhus och dörrarna leder rakt in i mittskeppet. Kyrkan är invändigt fylld med rosor, huggna i sten, snidade i trä och målade. Rosen är en Kristussymbol (”Det är en ros utsprungen”). Därför kallas Sankt Johannes kyrka för ”Rosornas kyrka”. Längs mittskeppets vänstra sida sitter tre änglar som i sina händer har symbolerna för hopp, kärlek och tro. Hoppet och tron symboliseras av ankare respektive kors medan kärleken representeras av rosor istället för det gängse hjärtat.

På motstående sida (den södra) är också tre änglar avbildade med olivkvist, knäppta händer och psalmvers som symboler för guds frid, bönen och lovsången. Längst fram runt koret finns ytterligare fem änglar. Först två skyddsänglar på var sida med en lans respektive ett svärd, sedan två änglar med nattvardens kalk och bröd. Centralt, skymt av altaret finns den femte ängeln, med ett baner som det står skrivet ”Oh helige, oh helige, oh helige” Kyrkor innehåller traditionellt tolv änglar, men den tolfte ängeln som var av snidat trä och satt högst upp på altaret är borttagen.

Kyrkans triumfbåge pryds av den svenske reformatorn Olaus Petri och hans danska motsvarighet Claus Mortensen som en hyllning till Malmös danska historia. Under reformationen var Malmö danskt och Claus Mortensen var verksam i Malmö. På andra sidan över predikstolen finns en avbild av Martin Luther och under honom, framför en fond med likadan ram, är alltså kyrkoherdens predikoplats.

I trappan upp till altaret ligger en matta formgiven av textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström.

Altartavlan är gjord helt i ek och invigdes 1909. Altaruppsatsen, ramen och den ställning tavlan sitter på, är snidad hos Malmö Snickerifabrik och relieftavlan är gjord av Harald Sörensen-Ringi. Dennes barn stod modell för de två barnen på Jesus vänstra sida och den knäböjande kvinnan på samma sida är efter hans hustru. Längst ut till vänster på altartavlan (Jesus högra sida) finns den relativt ovanliga avbildningen av en kvinna som lyssnar på Jesus och samtidigt ammar sitt barn. Flera gipsavgjutningar har gjorts av altartavlan och några av dessa används av kyrkor i bland annat Norrland och Finland.

Den första orgeln byggdes bakom en pampig jugendfasad men var i förhållande till kyrkan ganska liten med 27 stämmor. Den byggdes av Åkerman & Lund. År 1957 ersattes den av en orgel byggd av holländska Flenntorp, med pampigare ljud, men som fungerade sämre. Bland annat var luftförsörjningen till pedalens pipor otillräcklig. 2008 invigdes en ny orgel i romantisk stil men med 59 stämmor, även denna byggd av Åkerman & Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T MATTEUS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Matteus kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Johannes församling i Lunds stift.

Kyrkan stod färdig 1983 och är utformad av professor Sten Samuelson och bryter markant mot den traditionella bilden av en kyrka. Kyrkan ligger i Annelund i direkt anslutning till parken Enskifteshagen. Arkitekten har inspirerats av detta och låtit träden symboliskt fortsätta in i kyrkan. Yttertaket vilar på sex pelare som ska ge associationer till träd med grenar och kronor. Taket, som till stora delar är i glas, ger kyrkan ett speciellt ljus.

Hela kyrkan är en sevärdhet med sin genomtänkta arkitektur och inredning. Altaret, i vit Carraramarmor, utgör kyrkans centrum. Bänkarna är placerade i en halvcirkel. Kyrkgolvet, som sluttar från alla sidor mot altaret, är ett verk av konstnären Gustav Kreitz. Det består av handgjorda keramiska plattor, som skiftar i olika färger.

 • Klockstapeln har tre klockor.
 • Dopfunten, ritad av kyrkans arkitekt, är i kristall och gjord på Kosta glasbruk.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T MIKAELS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Mikaels kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Lindeborg i södra Malmö. Den är församlingskyrka i Hyllie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1976-78 efter ritningar av Bror Thornberg och Einar Jangbro. Den rymmer cirka 400 personer och är sammanbyggd med församlingslokaler, däribland ett kapell med plats för 50 personer.

Kyrkan invigdes 8 oktober 1978 i närvaro av kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia.

Byggnaderna är grupperade som slutna kubiska former och har plana tak i varierade höjd. Fasaderna är i mörkrött Helsingborgstegel. Kyrkorummet har många hörn och är brett i förhållande till längden. Väggarnas tegelytor får en mönstereffekt genom att koppstenarna skjuter ut i relief. Ett fåtal smala höga fönster i nordväggen ger sparsamt med ljus. Koret har en starkare belysning genom ett högt placerat fönster. Bänkarna i kyrkan är fasta och ordnade radiellt.

Byggnaden är sedan 2002 skyddad enligt kulturminneslagen.

 • Predikstolen är gjord av aluminiumprofiler.
 • Altartavlan av färgat glas med invändig belysning är ett verk av Edvin Öhrström.
 • Dopfunten är även den av glas och har Öhrström som upphovsman.
 • Dopskålen i silver är skapad av Elon Arenhill.
 • Öhrström har även formgivit en ljuskrona bakom predikstolen.
 • Orgeln med 25 stämmor är byggd av Mårtenssons orgelfabrik 1979.
 • Tre klockor hänger ovanför orgeln. Den stora klockan väger 570 kg och göts av Ohlssons klockgjuteri i Ystad 1978. Mellanklockan väger 405 kg och lillklockan väger 250 kg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T PAULI KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Pauli kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö i Lunds stift. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Johannes församling. Kyrkan är en sexkantig centralkyrka i gult tegel. Den ritades av Emil Viktor Langlet, började byggas 1879 och stod färdig år 1882. Kyrkan är försedd med torn i mitten. Detta torn omges av sammanlagt 12 mindre torn. Kyrkorummet har stor rymd. Under två av de fem läktarna har dopkapell och andaktskapell inretts. Kyrkans målade glasfönster tillkom under 1950-talet. Nära kyrkan ligger Sankt Pauli norra, mellersta och södra kyrkogård.

Sankt Pauli kyrka är belägen i skärningspunkten av Kungsgatan och Sankt Pauli kyrkogata i Malmö. Tidigare hade Sankt Petri kyrka varit den centrala kyrkan, men eftersom allt fler människor flyttade till Malmö blev denna för liten och då behövdes ytterligare en. Arkitekten Emil Langlet gjorde ritningarna till kyrkan som stod färdig den 26 november 1882 och församlingen bildades sedan 1884. Kyrkan byggdes i mitten av den nya stadsdelen Rörsjöstaden.

Sankt Pauli kyrka har en sexkantig form. Den är inspirerad av äldre kyrkobyggnader från 300-talet efter Kristus. Vidare är även tomten som kyrkan ligger på är sexkantig. Tanken bakom den sexkantiga centralkyrkan var att alla skulle se och höra ordentligt. Dessutom ville man öka jämställdheten bland folket genom att alla skulle komma närmare prästen. I en korskyrka skulle de som ansågs bättre alltid sitta längst fram.

Enligt kristen tro skulle man bygga kyrkorna på en brunn eller å där man också skulle ta dopvattnet ifrån. Sankt Pauli kyrka byggdes därmed mitt på vad som en gång varit Rörsjön. Man byggde kyrkan på stora pålar men eftersom den är byggd på en sjö sjunker den någon centimeter varje år. Kyrkogården tvingades man lägga en bit från kyrkan då man var rädd för sjukdomar.
Kyrkobyggnaden

Kyrkan är byggd av gult tegel från Lomma tegelbruk till en kostnad av 244 108 kronor, inklusive inredning. Kyrkan har ett huvudtorn som symboliserar Jesus och tolv mindre torn som ska symbolisera hans lärjungar. I toppen av huvudtornet finns ett guldkors med en krans som ska påminna om Guds Andes låga och den första pingstdagen. Taket på kyrkan är gjort av koppar och hade därför en rödaktig färg förut. Nu däremot ser taket blågrönt ut eftersom den fuktiga luften tillsammans med luftföroreningar har gjort att ett svart oxidskikt har bildats som sedan omvandlats till grön patina.

En stor träbalkskonstruktion håller upp de tre malmklockorna och kyrkans centrala huvudtorn. Det finns en stor, en mellanstor och en liten klocka som ringer i tio minuter klockan elva två gånger i veckan för de som dött inom församlingen. Dessutom ringer dem vid söndagarnas gudstjänsttillfällen klockan halv elva och tre minuter i elva. Kyrkan rymmer cirka 950 personer idag, eftersom man bara får använda en av läktarna, men egentligen finns det plats för cirka 1200 personer.

Altartavlan är målad av Mårten Eskil Winge och förställer Kristi förklaring i mitten, Johannes döparen till vänster samt aposteln Paulus till höger. När kyrkan planerades fanns det endast två kyrkor i Malmö, Sankt Petri och gamla Caroli kyrka. Dessa hade namn efter apostlar vilket gjorde att även Sankt Pauli fick sitt namn efter en apostel. Kyrkan lyses upp med jugendlampor från ca 1920. Kyrkan har en nattvardskanna, skänkt av kung Oscar II. I koret ligger en matta komponerad av textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström och utförd av medlemmar i kyrkans syförening.

Kyrkan har två sidokapell som används till andakter, dop och andra samlingar. Sidokapellens fönster är målade av Ralph Viktor Bergholz och föreställer olika bibelberättelser, scener ur apostlagärningarna för att vara mer exakt. De målades under 1950-talet. I det högra sidokapellet finns också en minnestavla med namn på de församlingsbor som omkom till sjöss under andra världskriget. Minnestavlan är gjord av en man som var bror till en av de som omkom. Han skänkte sedan denna tavla till församlingen. Runt hela kyrkan finns ett målat förhänge på väggen. Det är där för att påminna om det förhänge som fanns runt Mose stentavlor som israeliterna bar under deras ökenvandring i fyrtio år. Lite högre upp på väggarna finns målade stjärnor som symboliserar Kristus. Förut fanns det också bibelcitat under stjärnorna men dessa målades över på 1950-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T PETRI KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Petri kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Malmö. Den är församlingskyrka i Malmö Sankt Petri församling i Lunds stift. Den är byggd som en basilika med tre skepp och tvärskepp. Den nuvarande kyrkan är egentligen vigd till två helgon, S:t Petrus och S:t Paulus, Ecclesia beatorum Petri et Pauli apostolorum.

S:t Petri kyrkas medeltida byggnadskronologi kan fastställas genom de olika byggnadsfaser som i dag finns synliga i kyrkans murverk.

På platsen stod tidigare en mindre tegelkyrka, omtalad första gången 1269. Denna var troligen helgad åt S:t Nikolaus, sjöfararnas helgon. Samtidigt som Köpenhamn fick sin Vor Frue Kirke, huvudaltaret invigt 1313, påbörjades en identisk kyrka i Malmö. Den tidigare Nikolaikyrkan stod kvar under början av nybygget, se skrafferat område på ritningarna här bredvid. När valvslagningen skulle påbörjas av S:t Petris höga södra tvärskepp störtade emellertid detta.

För att klara valvtrycket byggdes efter raset kyrkans karakteristiska förstärkningar i form av yttre stödpelare och strävbågar. Eventuellt invigdes högaltaret 1319 i samband med att relikerna från den gamla kyrkan överfördes till det nya Nikolaialtaret. Samtidigt påbörjades kyrkans huvudingång, vapenhuset, i norr.

Efter det att koret byggts och det nya högaltaret invigts fortsatte man med det norra sidoskeppet, delar av mittskeppet samt slutförandet av det norra vapenhuset vilken blev kyrkans huvudingång ut mot det medeltida torget och rådhuset. Under denna byggperiod stod delar av den gamla kyrkan kvar, antagligen som lagerlokal. Kyrkbygget avstannade nu. Möjligen kan det ha varit digerdöden i mitten av 1300-talet som varit orsak till detta.

Först runt 1380 slutfördes uppförandet av huvudkyrkan. År 1384 hölls ett stort prästmöte i S:t Petri vilket rimligtvis anger att kyrkan då stod färdig. Kyrkan avslutades åt väster av ett mittorn som red på den västra delen av mittskeppet. År 1420 störtade detta torn och fördärvade vid fallet kyrkans västra delar. Dopfunten, som stod i mittskeppet under tornet, krossades. Rester efter denna finns i dag bevarad på Malmö museum. Den stora funten har varit tillverkad på Gotland.

Ett nytt torn väster om mittskeppet började byggas efter raset. Detta torn störtade emellertid också år 1442 och ersattes då av det nuvarande västtornet.

Kyrkan påbyggdes under 1400-talet med flera kapell av vilka S:ta Annas kapell och Krämarekapellet återstår i dag. Krämarekapellet innehåller väggmålningar från dels 1460-talet, dels från 1520-talet. Dessa målningar är bland de bästa bevarade senmedeltida målningarna i Danmark. Det Dringenbergska kapellet, rivet 1792, låg öster om koromgången. I kapellet förvarades sedan 1500-talet kyrkans värdefulla bibliotek. Detta, det Dringenbergska liberiet, finns delvis kvar än i dag – numera förvarad i kyrkans sakristia.
Kyrkans senare historia

Kyrkan genomgick en genomgripande renovering runt 1850, ledd av professor CG Brunius från Lund. Vid denna förstördes nästan all äldre träinredning. Golvet i hela kyrkan var täckt av gamla gravstenar. Dessa togs upp och de flesta sönderslogs. Åren 1904-1906 försökte domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin återställa det som undgått förödelsen femtio år tidigare. År 1852 revs sakristian vid kyrkans sydsida. Året efter, 1853, revs den gamla kyrkomuren som gick runt kyrkan. I sydöstra hörnet av kyrkogården låg sedan början av 1400-talet kyrkans medeltida latinskola som revs 1871. Utmed hela södra kyrkogårdsmuren fanns dessutom de medeltida så kallade “själabodarna”. All denna bebyggelse försvann vid denna tid. Kyrkan fick sin nuvarande tornspira år 1890 då den ersatte den tornhuv som uppsatts på 1770-talet. S:t Petris orgel från slutet av 1400-talet finns numera på Malmö museum.

Altaruppsatsen i S:t Petri kyrka är norra Europas största i trä. Den stod färdig 1611. Arbetet påbörjades 1608 då den i Malmö bosatte tyskfödde bildhuggaren Hendrich Könnicke (Köning) fick kontrakt på att leda arbetet. Ett flertal av dåtidens i Danmark berömda skulptörer engageras i arbetet: Den tyskfödde Stadtzius billedsnider från Helsingör, Cort snedker och Ölldrich suarfuer (svarvare) från Malmö och Jacob Kregenbierg (Kremberg) billedsnider från Lund. Målningsarbetet utförs av den också I Malmö verksamme tyske målaren Peiter Hartman.

Predikstolen i S:t Petri kyrka invigdes 1599. Efter två års arbete kunde Daniel stenhugger härigenom avsluta ett mycket stort arbete. Den karakteristiska svarta stenen hämtades från stenbrottet i Fogelsång nordost om Lund. Denna väldiga predikstol bekostades av rådmannen i Malmö Engelbret Fris och överlämnades av honom som en gåva till staden. Om denna gåva finns en senare anteckning i kyrkans s.k. ”kyrkostolsbok” från året 1634: ”Anno 1599 Haffuer Eengellbredt Fris Radman her vdj Staden Forerredtt Predike Stollen vdi Sanckte Peders Kirke, Gud Till eerrre och Kirken Till Sirrat och Beprydellse. Dette vaar Een god Gaffue.”

I S:t Petri kyrka finns en mängd epitafier. Nästan alla är av sten då man vid ”restaureringen” av kyrkan vid mitten av 1800-talet brände upp alla äldre träinredningar och nästan alla träminnesmärken. De flesta av kyrkans bevarade epitafier härrör från 1600-talet och är alla bekostade av rika borgare vilka fått sina gravar inne i kyrkan.

I kyrkan finns ett stort antal gravstenar från 1600-talet och 1700-talet bevarade. Fram till mitten av 1800-talet var hela kyrkgolvet täckt av gravstenar från medeltiden och framåt. Merparten av dessa togs emellertid då upp, sönderslogs och forslades bort. De gravstenar som i dag bevarats är slitna efter seklers fotnötning men vittnar ändå om den rikedom som på den tiden fanns i handelsstaden Malmö.

I kyrkans sakristia finns i dag klenoder från äldre tider. Boksamlingen ”Dringenbergska liberiet” tillhör dessa sevärdheter. Böckerna i biblioteket går tillbaka till 1500-talet och har alltsedan dess varit i kyrkans ägo. När Linne besökte S:t Petri 1749 fanns boksamlingen i ett speciellt kapell öster om koret. Böckerna var då länkade med järnkedjor till gamla ”munkestolar”.

I sakristian finns också textilier i form av välbevarade fragment av medeltida, rikt broderade prästskrudar.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:TA MARIA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankta Maria kyrka är en kyrkobyggnad vid Nobelvägen i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Johannes församling i Lunds stift.

Kyrkan är till formen en basilika med mittskepp och två sidoskepp. Ett 25 meter högt klocktorn med tre klockor är rest på en terrasserad plan utanför kyrkan.

Byggnaden uppfördes 1928 som Västra Skrävlinge församlingshus efter ritningar av August Ewe och Carl Melin. Den blev 1 januari 1949 kyrka åt då nybildade Möllevångens församling under namnet Möllevångens kyrka.

1963 byggdes den om till nuvarande utformning. Arkitekter var Thorsten Roos och Bror Thornberg. Kyrkan erhöll då sitt nuvarande namn. Vid denna ombyggnad tillkom även klocktornet. Kyrkan invigdes första söndagen i advent 1963.

Byggnaden är murad av rött fasadtegel med sadeltak som är klätt med lertegel. Kyrkan är granne med Södervärns vattentorn.

1990 målades hela kyrkan om invändigt.

Kyrkan rymmer ungefär 450 besökare. Byggnaden är inte skyddad enligt kulturminneslagen.

 • Interiören, med vita odekorerade väggar, domineras av en monumental mosaik av Bo Beskow placerad på korväggen som föreställer Jesus som stillar stormen.
 • Ena långväggen upptas av sju kvadratiska fönster, som symboliserar de sju skapelsedagarna.
 • Altaret, liksom predikstolen, är av Ölandssten.
 • Dopfunten är tillverkad på Orrefors glasbruk och signerad Sven Palmqvist.
 • I vapenhuset finns ett fönster, också av Bo Beskow, som föreställer Maria, Jesu moder, som kyrkan fått sitt namn efter.
 • Orgeln från 1965 är byggd av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SÖDRA SALLERUPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Södra Sallerups kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar är långhuset som uppfördes under 1100-talets senare hälft. Tornet tillkom på 1200-talet. Dess innertak har ett ursprungligt valv med kalkmålning från 1200-talet. Vid medeltidens slut förlängdes koret åt öster. Då tillkom troligen en sakristia norr om koret och ett vapenhus i söder, båda uppbyggda av tegel. 1833 – 1834 revs vapenhuset i söder och ett nytt vapenhus inreddes i tornets bottenvåning. En ny huvudingång höggs då upp i tornets västra sida. En ny sakristia inreddes i koret bakom altaret. Gamla sakristian blev då materialbod. 1864 genomfördes en ombyggnad under ledning av Carl Georg Brunius. Kyrkan förlängdes då mot öster och fick ett tresidigt kor. Gamla sakristian omgjord till materialbod revs. Korsarmar byggdes till åt norr och söder och nya valv tillkom. Vid en restaurering 1931 flyttades sakristian från koret till norra korsarmen.

 • En åttakantig dopfunt av ek är troligen från första hälften av 1600-talet.
 • Altaruppsatsen från 1931 är utförd av Hugo Gehlin och utgörs av ett skåp med två sidofält.
 • Nuvarande predikstol i japansk ek tillkom 1960 och ritades av Aina Berggren i Landskrona.
 • Orgeln med 11 stämmor står på en läktare i norra korsarmen. Den tillverkades 1967 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


TYGELSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tygelsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Tygelsjö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1903-1904 och invigdes 22 januari 1905 av biskop Gottfrid Billing. Den är byggd av rött tegel i nygotisk stil och tornet har trappgavlar på alla fyra sidor. Kyrkans kor är tresidigt.

Innan den nya kyrkan i Tygelsjö byggdes fanns en romansk stenkyrka som bland annat byggdes till med torn på 1300-talet och korsarmar på 1830-talet.

I kyrkan finns en romansk dopfunt huggen i sandsten. Predikstolen dateras till 1595 och altaruppsatsen till 1596. Båda ska ha utförts av Daniel Tommisen.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA KLAGSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Klagstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Klagstorp. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes hade Västra Klagstorp en romansk kyrka från 1100-talet. Under 1880-talet revs denna, förutom dess trappgavelstorn som bevarades. Under samma årtionde byggdes den nya kyrkan av rött tegel med långhus och tresidigt kor. Denna kunde invigas 1885.

Två skulpterade lejon av kritsten från 1100-talet finns kvar från den gamla kyrkan.

Altaruppsatsen och predikstolen ska ha snidats strax innan år 1600 av Daniel Tommisen. Av kyrkans romanska dopfunt finns bara cuppan kvar, dess fot är nyare. Den 15-stämmiga orgeln är byggd av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VÄSTRA SKRÄVLINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Skrävlinge kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Skrävlinge. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i området Almgården, bredvid den inre Ringvägen i Malmö.

Kyrkan byggdes mellan 1862-1863 och ersatte då en medeltida kyrka, som antogs härstamma från 1200-talets början. Malmös stadsarkitekt Peter Caspar William Klein ritade kyrkan. Tornets nedre del är kvar från denna medeltida kyrka, liksom delar av den västra muren. Den nuvarande kyrkans exteriör är vitkalkad med en portal i gult tegel. I närheten ligger en större kyrkogård, och ett stenkast mot söder ligger Malmö moské.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se