Loshults kyrka

Loshults kyrka är en kyrkobyggnad i Loshult. Den är församlingskyrka i Loshults församling i Lunds stift. Vid kyrkan finns en informationstavla som berättar om Loshultskuppen 1676.

Den ursprungliga kyrkan på platsen uppfördes under medeltiden.

Osby kyrka

Osby kyrka är en kyrkobyggnad i Osby. Den är en av två kyrkor i Osby-Visseltofta församling i Lunds stift.

Kyrkan är öppen 8.00 - 15.30 måndag - torsdag och 8.00 - 15.00 på fredagar. Numera rymmer kyrkan omkring 700 personer.

Visseltofta kyrka

Visseltofta kyrka är en kyrkobyggnad i Visseltofta. Den är en av två kyrkor i Osby-Visseltofta församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på medeltiden, antagligen i slutet av 1100-talet, med smalare kor i öster. 1781 byggdes en korsarm i norr och 1839 tillkom västtornet.

Örkeneds kyrka

Örkeneds kyrka är en kyrkobyggnad i Lönsboda tätort och församlingskyrka i Örkeneds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1786–90 i gustaviansk stil och ersatte en träkyrka från 1500-talet.Eventuellt var Olof Tempelman upphovsman till den godkända osignerade ritningen från 1777.