Backaryds kyrka

Backaryds kyrka är en kyrkobyggnad i Backaryd i Lunds stift. Den hette tidigare Heliga Trefaldighetskyrkan och är sedan 2006 församlingskyrka i Ronneby församling. Kyrkobyggnaden tillhörde tidigare Backaryds församling.

Bredåkra kyrka

Bredåkra kyrka är en kyrka i Ronneby församling i Ronneby kommun.

Kyrkan uppfördes åren 1937 - 1939 och ritades av Herbert Kockum. Den är uppförd av tegel och är en salkyrka.

Bräkne-Hoby kyrka

Bräkne-Hoby kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Bräkne-Hoby församling. Den ligger i tätorten Bräkne-Hoby, Ronneby kommun, cirka 15 km väster om centralorten Ronneby.

Den nuvarande kyrkan är uppförd på samma plats där den gamla medeltidskyrkan var belägen.

Edestads kyrka

Edestads kyrka är en kyrkobyggnad i Edestad i Lunds stift. Kyrkan tillhör Ronneby församling och är belägen cirka 9 km nordost om Ronneby. Utanför kyrkan finns Blekinges äldsta klockstapel .Klockstapeln har två klockor; den stora göts 1688 och den mindre 1813.

Eringsboda kyrka

Eringsboda kyrka är en kyrkobyggnad i Eringsboda. Kyrkan tillhör Ronneby församling, Lunds stift.

Under 1730-talet anhöll innevånarna i norra delen av Tvings socken hos Kunglig Majestäts befallningshavande att få uppföra ett kapell. 1735 beviljades kapellbygget och 1736 påbörjades byggnadsarbetet.

Förkärla kyrka

Förkärla kyrka är en kyrkobyggnad i Förkärla i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ronneby församling.

Kyrkan uppfördes troligen i början av 1200-talet och var ursprungligen en tornlös gråstensbyggnad bestående av ett långhus och ett rakslutande kor i öster samt en sakristia i norr som tillkom något senare.

Heliga Kors kyrka

Heliga Kors kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Ronneby församling, Lunds stift. Den ligger i stadsdelen Bergslagen, hundra meter norr om torget i Ronneby.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet. Ett antal om- och tillbyggnader gjordes fram till slutet 1400-talet.

Hjortsberga kyrka

Hjortsberga kyrka är en kyrkobyggnad i Hjortsberga, väster om Johannishus i Ronneby församling, Lunds stift.

Kyrkan ligger cirka 10 km öster om Ronneby. Landskapet kring kyrkan och rullstensåsen har många spår av bosättningar, från stenåldern och framåt.

Kallinge kyrka

Kallinge kyrka är en kyrkobyggnad i Ronneby församling. Kyrkan ligger mitt i tätorten Kallinge, fyra kilometer norr om Ronneby centrum.

Kyrkan, som är ritad av arkitekten Herbert Kockum i Stockholm, uppfördes 1937-1939 och invigdes 1939 av dåvarande biskopen Edvard Magnus Rodhe.

Listerby kyrka

Listerby kyrka är en kyrkobyggnad i Listerby som tillhör Ronneby församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 10 kilometer öster om Ronneby.

Den ursprungliga kyrkans utseende framgår av Johan Fredrik Åboms utvidgningsförslag 1843.

Möljeryds kyrka

Möljeryds kyrka är en kyrkobyggnad i Ronneby kommun. Den är församlingskyrka i Ronneby församling, Lunds stift.

Byggnaden uppfördes 1894 som kombinerad kyrka och skola efter ritningar av arkitekterna N. O. Berlin och Carl Modigh.

Saxemara kyrka

Saxemara kyrka är en kyrkobyggnad i Saxemara i Lunds stift. Kyrkan tillhör Ronneby församling.

Kyrkan uppfördes åren 1937–1939 efter ritningar av arkitekt Herbert Kockum. Byggnaden i putsat tegel består av ett rektangulärt långhus med avslutande kor i öster.

Öljehults kyrka

Öljehults kyrka är en kyrkobyggnad i Öljehult i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ronneby församling.

Öljehults kyrka byggdes ursprungligen 1754. Den togs ner och uppfördes på nytt 1840-1842 i Nyklassicistisk stil.