Bolshögs kyrka

Bolshögs kyrka är en kyrka i byn Bolshög i närheten av Glimmingehus. Den tillhör Stiby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talet. År 1869 byggdes ett nytt kor med korsarmar och en ny halvrund sakristia.

Gladsax kyrka

Gladsax kyrka (även Sankt Jacobs kyrka) är en kyrka belägen i Gladsax och tillhör Simrishamns församling.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Den välvdes och fick ett kyrktorn på 1400-talet. 1857 rev man det dåvarande koret och byggde istället tre korsarmar med ett nytt tresidigt kor.

Hammenhögs kyrka

Hammenhögs kyrka är en kyrkobyggnad i Hammenhög och församlingskyrka i Hammenhögs församling i Lunds stift.

Den ursprungliga kyrkan byggdes på medeltiden och hade två torn, av vilka ett var fristående, men av dem finns bara ett av tornens nedre del kvar.

Hannas kyrka

Hannas kyrka är en kyrkobyggnad i Hannas på Österlen. Den tillhör Hammenhögs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under senare delen av 1100-talet och har en mycket välbevarad medeltida karaktär. Den ursprungliga kyrkan var en vanlig romansk kyrka med halvrund absid, kor och långhus.

Järrestads kyrka

Järrestads kyrka eller Sankt Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Järrestad och en av kyrkorna i Simrishamns församling i Lunds stift. Kyrkan har en kyrkogård som inhägnas med järnstaket och kallmur.

Kyrkans långhus, kor och den runda absiden uppfördes på 1100-talet.

Ravlunda kyrka

Ravlunda kyrka är en kyrkobyggnad precis söder om Brösarps backar, bara någon kilometer från Östersjön. Den tillhör i Kiviks församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd någon gång runt år 1200.

Under 1400-talet byggdes tornet och en tid senare tillkom en korsarm i norr.

Rörums kyrka

Rörums kyrka är en kyrkobyggnad i Rörum. Den är församlingskyrka i Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Från början hade Rörum en medeltidskyrka belägen söder om den nuvarande kyrkan på det som numera kallas gamla kyrkogården.

Sankt Nicolai kyrka Simrishamn

Sankt Nicolai kyrka är en kyrka i centrala Simrishamn och församlingskyrka i Simrishamns församling i Lunds stift. Den är helgad åt Sankt Nicolaus, sjömännens skyddshelgon.

När kyrkan ursprungligen uppfördes är okänt, men den äldsta delen är det nuvarande koret som vid uppförandet bara var ett fiskarkapell.

Sankt Olofs kyrka-2

Sankt Olofs kyrka är en kyrkobyggnad i Sankt Olof på Österlen. Den är församlingskyrka i Sankt Olofs församling i Lunds stift.

Kyrkan är en populär vallfartskyrka bland olika kristna samfund.

Sankta Maria kyrka Borrby

Sankta Maria kyrka (även kallad Borrby kyrka) är en kyrkobyggnad i Borrby. Den är församlingskyrka i Borrby-Östra Hoby församling i Lunds stift. Den nuvarande kyrkan ersatte en gammal stenkyrka från 1100-talet som innehöll kalkmålningar utförda av Snårestadsgruppen.

Simris kyrka

Simris kyrka är en kyrkobyggnad i byn Simris. Den är församlingskyrka för Simrishamns församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och var då en traditionell romansk absidkyrka med ett mycket brett torn. 1905 gjordes en omfattande ombyggnad då långhuset blev både bredare och högre.

Stiby kyrka

Stiby kyrka är en kyrkobyggnad i Stiby nära Gärsnäs på Österlen. Den är församlingskyrka i Stiby församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes 1856 av byggmästare T Ljunggren efter ritningar av murmästare Magnus Cederholm som var bearbetade av arkitekt Johan Adolf Hawerman.

Södra Mellby kyrka

Södra Mellby kyrka är en kyrka i Södra Mellby. Den tillhör Kiviks församling i Lunds stift.

Nuvarande korskyrka i nygotisk stil byggdes 1885–1887, enligt Fredrik Ekbergs ritningar, och ersatte en tidigare tvåskeppig kyrka från 1200-talet som var helgad till Sankt Nicolaus.

Vallby kyrka

Vallby kyrka är en kyrkobyggnad i Vallby på Österlen. Den tillhör Hammenhögs församling i Lunds stift.

Kyrkan är helgad åt Sankt Laurentius, samma skyddshelgon som Lunds domkyrka. Den byggdes under 1100-talet och välvdes under 1400-talet.

Vitaby kyrka

Vitaby kyrka är en kyrkobyggnad i Vitaby kyrkby. Den tillhör Kiviks församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och har använts som försvarsanläggning. På 1200-talet tillkom tornet. Strävpelarna byggdes för att motverka svängningar vid klockringningen.

Östra Herrestads kyrka

Östra Herrestads kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Herrestad. Den tillhör Hammenhögs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under senare delen av 1100-talet. Sydportalen är ursprunglig. Dess tympanon bär texten "Carl Stenmester scar denna sten".

Östra Hoby kyrka

Östra Hoby kyrka är en kyrka i Östra Hoby och tillhör Borrby-Östra Hoby församling.

Kyrkans absid är den äldsta delen som härstammar från 1100-talets första hälft. Under senare delen av 1100-talet byggdes långhuset och även det breda och kraftiga tornet.

Östra Nöbbelövs kyrka

Östra Nöbbelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Nöbbelöv. Den tillhör Simrishamns församling i Lunds stift. Kyrkan inhägnas av kallmur och järnstaket.

Kyrkan byggdes på 1100-talet, men av den kyrkan återstår numera bara långhusets murar. På 1400-talet försågs kyrkan med valv och ett trappgavelstorn.

Östra Tommarps kyrka

Östra Tommarps kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Tommarp. Den tillhör Stiby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1857 i nygotisk stil på samma plats som en tidigare medeltida kyrka från 1100-talet. Man behöll då tornet, men år 1888 revs det och ersattes av nuvarande torn.

Östra Vemmerlövs kyrka

Östra Vemmerlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Vemmerlöv. Den tillhör Stiby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under 1100-talet som en traditionell romansk kyrka med smalare kor. Under 1400-talet slogs valv, och tornet byggdes. En utvidgning österut skedde.