Anderslövs kyrka

Anderslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Anderslöv. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

En kyrka i romansk stil uppfördes på 1100-talet och hundra år senare tillkom första kyrktornet. Av den medeltida kyrkan återstår långhus och kor. Nuvarande kyrktorn med en smäcker spira tillkom på 1500-talet.

Bodarps kyrka

Bodarps kyrka är en kyrkobyggnad i Bodarp. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Kyrkan är ursprungligen byggd under 1100-talet senare del eller början av 1200-talet i romansk stil. Under 1400-talet byggdes trappgavelstornet och valv slogs i kyrkorummet. Tornet var från början inte avsett för kyrkklockorna.

Bösarps kyrka-2

Bösarps kyrka är en kyrkobyggnad i Bösarp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Bösarps kyrka är uppförd i nygotisk stil med torn och tresidigt kor. Kyrkan byggdes 1870–1871 efter ritningar av P. O. Strandqvist. Den ersatte en medeltida kyrka från 1100-talet.

Dalköpinge kyrka

Dalköpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Dalköpinge. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under 1200-talet i romansk stil av tegel. Ett litet torn uppfördes senare under medeltiden.

Fru Alstads kyrka

Fru Alstads kyrka är en kyrkobyggnad i Fru Alstad. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan kallas även "Slättens Notre Dame" och byggdes på 1400-talet till Jungfru Marias ära. Även ordet fru i ortnamnet kan härledas till jungfru Maria som också kallades Vår Fru.

Fuglie kyrka

Fuglie kyrka är en kyrkobyggnad i Fuglie. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Den nya kyrkans föregångare var en kyrka av gråsten uppförd i romansk stil under 1100-talet. Under 1300-talet utvidgades kyrkan åt öster och kryssvalv slogs över långhuset och koret.

Gislövs kyrka

Gislövs kyrka är en kyrkobyggnad i Gislöv på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Gislövs kyrka härstammar från tidig medeltid. Kor och långhus med rundbågefris längs takfoten tillkom på 1200-talet. De fick valv på 1400-talet och på 1500-talet dekorerades väggar och takvalv med kalkmålningar.

Grönby kyrka

Grönby kyrka är en kyrkobyggnad i Grönby på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. På 1400-talet förlängdes långhuset mot väster och tornet uppfördes. 1741 blev tornet tillbyggt. Omkring 1870 revs det medeltida absidkoret och kyrkan förlängdes åt öster.

Gylle kyrka

Gylle kyrka är en kyrkobyggnad i Gylle på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan stammar från medeltiden, men har byggts om mycket. År 1875 byggdes långhuset ut österut och man byggde ett nytt kor, något som förändrade kyrka markant.

Gärdslövs kyrka

Gärdslövs kyrka är en kyrkobyggnad i den lilla byn Gärdslöv. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet. Nuvarande sakristia byggdes till 1836. På 1850-talet byggde man till kyrktornet och en korsarm mot norr. Innan tornet fanns hade kyrkan två ingångar på sidorna, en för männen och en för kvinnorna.

Hammarlövs kyrka

Hammarlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Hammarlöv. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Hammarlövs kyrka är en av fyra skånska kyrkor med runt västtorn, och den enda kyrkan med rundtorn på Söderslätt. De andra tre i Skåne är Bollerups kyrka, Hammarlunda kyrka och Blentarps kyrka.

Hemmesdynge kyrka

Hemmesdynge kyrka är en kyrkobyggnad i Hemmesdynge. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet och tillbyggdes under 1400-talet och 1800-talets mitt. Under 1400-talet byggdes kyrkans långskepp ut. Under 1800-talet byttes fönsterna ut mot större samt att de medeltida målningarna kalkades över.

Kyrkoköpinge kyrka

Kyrkoköpinge kyrka är en kyrkobyggnad på en höjd i byn Kyrkoköpinge vid vägen mellan Trelleborg och Gylle. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift. Före 2002 tillhörde kyrkan Kyrkoköpinge församling.

Källstorps kyrka

Källstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Källstorp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Källstorps kyrka är byggd 1858-60 i nygotisk stil efter ritningar av professor Carl Georg Brunius. Byggmästare var C T Ljungberg. Kyrkan som invigdes 1860 ersatte en medeltida kyrka från 1200-talet.

Lilla Beddinge kyrka

Lilla Beddinge kyrka är en kyrkobyggnad i Lilla Beddinge på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Lilla Beddinge kyrka byggdes 1879-1880 efter ritningar av Helgo Zettervall. Den är sirligt utformad med torn, halvrunt kor och kupol över korsmitten.

Lilla Isie kyrka

Lilla Isie kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Torp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift. Vid kyrkomuren lär det finnas en sten som spår väder genom att bli våt innan regnet kommer.

Kyrkan är uppförd i vitputsad tegel åren 1857-1858. Samtidigt revs den medeltida kyrkan i Lilla Isie en kilometer mot nordväst. Ritningarna utfördes av fd byggmästaren Magnus Cederholm.

Lilla Slågarps kyrka

Lilla Slågarps kyrka är en kyrkobyggnad i Lilla Slågarp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Lilla Slågarps kyrka byggdes 1868 och ersatte en romansk stenkyrka. Tornet från 1823 behölls från den gamla kyrkan.

Maglarps kyrka

Maglarps kyrka är en kyrkobyggnad i Maglarp. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift. Maglarps gamla kyrka används återigen istället för Maglarps nya kyrka som invigdes 1909 och revs 2007.

Maglarp kyrka är en av Skånes äldsta tegelkyrkor. Den uppfördes runt 1200.

Sankt Nicolai kyrka Trelleborg

Sankt Nicolai kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Trelleborg. Den är församlingskyrka i Trelleborgs församling i Lunds stift. Kyrkan är vigd åt Sankt Nicolaus, sjömännens helgon.

Ursprungligen stod det en medeltidskyrka på platsen. Riktigt hur gammal kyrkan är vet man inte, men troligen är den till sina äldsta delar uppförd innan Petrikyrkan i Ystad byggdes på 1260-talet.

Simlinge kyrka

Simlinge kyrka är en kyrkobyggnad i Simlinge på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Dalköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan tillkom i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Den har korsvalv i koret och tre valvet med långhuset. Kyrktornet uppfördes 1852 och ersatte en tidigare klockstapel.

Skegrie kyrka

Skegrie kyrka är en kyrkobyggnad i Skegrie ungefär 8 km nordväst om Trelleborg. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet. Det som återstår från 1100-talet är koret och delar av långhuset. 1844 gjordes en omfattande ombyggnad av Carl Georg Brunius då bland annat västtornet tillkom. 1871 ytterligare förändringar.

Stora Slågarps kyrka

Stora Slågarps kyrka är en kyrkobyggnad i Stora Slågarp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Stora Slågarps kyrka är en romansk absidkyrka av sten och tegel som härstammar från 1100-talet. Vid slutet av medeltiden förlängdes kyrkan och fick tak med korsvalv.

Södra Åby kyrka

Södra Åby kyrka är en kyrkobyggnadi Södra Åby på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Den medeltida kyrka i Södra Åby revs och den nuvarande byggdes 1869-1870 enligt Abraham Ludvig Hedins ritningar. Kyrkan är utförd i sten med torn och smalt tresidigt kor och sakristia.

Tullstorps kyrka

Tullstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Tullstorp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Tullstorps kyrka uppfördes under 1840-talet i röd handslagen tegel. Arkitekt var Carl Georg Brunius. Det åttkantiga tornet är centralt placerat med fyra korsarmar.

Västra Alstads kyrka

Västra Alstads kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Alstad på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Västra Alstads kyrka är ursprungligen byggd på 1100-talet, men endast nedre delen av tornet är kvar från den tiden. Långhuset uppfördes 1840-1841 och utvidgades åt öster 1898 med nytt kor.

Västra Tommarps kyrka

Västra Tommarps kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Tommarp cirka 4 km nordväst om Trelleborgs centrum. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes omkring år 1200 och är byggd i grov flintsten. På 1600-talet gjordes gavlarna på koret och långhuset om och fick en barockliknande stil.

Västra Vemmerlövs kyrka

Västra Vemmerlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Vemmerlöv. Den tillhör Hammarlövs församling i Lunds stift. Den hörde tidigare till Västra Vemmerlövs församling.

Kyrkan byggdes under den tidigare medeltiden i romansk stil. De ha välvts senare under medeltiden.

Äspö kyrka

Äspö kyrka är en kyrkobyggnad i Äspö på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes troligtvis runt 1200. Under 1800- och 1900-talet har den utvidgats, men det medeltida långhuset är fortfarande bevarat.

Önnarps kyrka

Önnarps kyrka är en kyrka i Önnarp i norra Trelleborgs kommun. Den tillhör Anderslövs församling i Lunds stift.

Under 1200-talet uppfördes en kyrka i Önnarp. På 1800-talet räckte den inte längre till för församlingens behov och bedömdes vara i för dåligt skick för att renoveras.

Östra Klagstorps kyrka

Östra Klagstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Klagstorp på Söderslätt i Skåne. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan i Klagstorp invigdes 1868 och är ritad av arkitekt Helgo Zettervall. Den är uppförd i tegel. Det åttkantiga tornets nedre del är bevarat från den tidigare kyrkan.

Östra Torps kyrka

Östra Torps kyrka är Sveriges sydligaste församlingskyrka, belägen i nordvästra delen av Smygehamn. Den tillhör Källstorps församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden uppfördes 1911 efter att den gamla kyrkan brunnit ned 1909. Kyrkobyggnaden är ritad av arkitekt Theodor Wåhlin.