Baldringe kyrka

Baldringe kyrka är en kyrkobyggnad i Baldringe. Den tillhör Sövestadsbygdens församling, tidigare Baldringe församling, i Lunds stift.

Baldringe kyrka byggdes i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet i romansk stil. Långhuset är bredare och högre än koret i öster. Absiden är halvrund.

Bjäresjö kyrka

Bjäresjö kyrka är en kyrkobyggnad i Bjäresjö. Den tillhör Ljunits församling, fram till 2002 Bjäresjö församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes vid 1100-talets mitt. Ungefär 1760 fick kyrkan korsarmar. 1892 gjordes en förlängning västerut av långhuset, och det gamla tornet från medeltiden revs för att ge plats åt ett nytt i nyromansk stil.

Borrie kyrka

Borrie kyrka är en kyrkobyggnad i Borrie. Den tillhör Stora Köpinge församling i Lunds stift och var tidigare församlingskyrka i Borrie församling.

Kyrkan är en av de äldsta och minsta i Skåne. Den är byggd av kalksten och sandsten. Den tillkom troligen under mitten av 1100-talet och har en del gemensamt med de anglo-iriska kyrkorna.

Bromma kyrka

Bromma kyrka är en kyrkobyggnad i Bromma några kilometer norr om Ystad. Den tillhör Sövestadsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan har ca 200 sittplatser och är öppen när vaktmästare finns där.

Glemminge kyrka

Glemminge kyrka är en kyrkobyggnad i Glemmingebro som tillhör Löderups församling och var tidigare församlingskyrka i Glemminge församling.

Kyrkan är byggd av tegel i nygotisk stil med torn och tresidigt kor. Den är ritad av Carl Möller och invigdes den 31 juli år 1900. Den ersatte då en medeltida kyrkan från 1100-talet som var byggd i romansk stil.

Hedeskoga kyrka

Hedeskoga kyrka är en kyrkobyggnad i Hedeskoga omkring en kilometer norr om Ystad. Den tillhör Sövestadsbygdens församling, tidigare Hedeskoga församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talet. På 1400-talet tillkom torn och tinnade gavlar. Den södra portalen med tympanonfält utgör en märklig prydnad.

Högestads kyrka

Högestads kyrka är en kyrkobyggnad i Högestad och tillhör Sövestadsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan i romansk stil tillkom i slutet av 1100-talet. Tornet och trappgavlarna är från 1300-talet.

Hörups kyrka

Hörups kyrka är en kyrkobyggnad i Hörup. Den tillhör Löderups församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talet i romansk stil. Under 1400-talet slogs valven. Tornet är brett.

En förlängning österut företogs 1848.

Ingelstorps kyrka

Ingelstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Ingelstorp. Den tillhör Löderups församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan ritades av Albert Törnqvist och uppfördes 1872-1874. Tidigare nyttjade församlingen en romansk stenkyrka.

Löderups kyrka

Löderups kyrka är en kyrkobyggnad i Löderup. Den är församlingskyrka i Löderups församling i Lunds stift. De äldsta delarna, långhuset och det breda västtornet, härstammar från 1100-talet. Kyrkan välvdes på 1400-talet. Under C.G. Brunius ledning revs 1860 det gamla koret och absiden. I stället tillades två korsarmar och ett nytt tresidigt kor.

Marsvinsholms kyrka

Marsvinsholms kyrka är en kyrkobyggnad i Marsvinsholm. Den tillhör Ljunits församling, tidigare Balkåkra församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1862–1867 efter Christian Zwingmanns ritningar. Den ersatte då Balkåkra kyrka, Snårestads kyrka och Skårby kyrka.

Sankt Petri kyrka Ystad

Sankt Petri kyrka eller Klosterkyrkan är en kyrkobyggnad i den nordöstra delen av stadskärnan i Ystad. Den tillhör Ystads församling i Lunds stift. Utanför klostret finns en rosenträdgård och en örtagård.

Kyrkan påbörjades 1267 och utgör en del av det gamla gråbrödraklostret i Ystad. Kyrkan var den södra längan i den kringbyggda klostergården.

Sankta Maria kyrka Ystad

Sankta Maria kyrka är en kyrkobyggnad i Ystad och församlingskyrka i Ystads församling.

Kyrkan började byggas runt år 1200. Från början var det förmodligen en romansk basilika med plant tak men omkring 1275 fick mittskeppet spetsbågsvalv varav ett ännu finns kvar.

Sjörups gamla kyrka

Sjörups gamla kyrka är en medeltidskyrka i Sjörup väster om Ystad. Den tillhör Ljunits församling i Lunds stift.

Någon gång mellan 1150 och 1170 uppfördes kyrkan under ledning av Carl stenmästare. Omkring 1270 byggdes kyrktornet och sakristian.

Skårby kyrka

Skårby kyrka är en kyrkobyggnad i Skårby Den tillhör Ljunits församling, tidigare Skårby församling, i Lunds stift.

Kyrkan i Skårby byggdes tidigt under 1100-talet. Den är omnämnd i en donationshandling från 1145. Murverket, portalen från vapenhuset till långhuset och det rakt avslutade koret är ålderdomliga drag.

Snårestads kyrka

Snårestads kyrka är en kyrkobyggnad i Snårestad. Kyrkan tillhör Ljunits församling i Lunds stift och är belägen på en höjd i anslutning till Snårestad. Kyrkan inhägnas delvis av häck och kallmur. Kyrkan var församlingskyrka i Snårestads församling till år 2002.

Stora Herrestads kyrka

Stora Herrestads kyrka är en kyrkobyggnad i Stora Herrestad. Den tillhör Stora Köpinge församling, tidigare Stora Herrestads församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under första hälften av 1100-talet i romansk stil med långhus och smalare kor. Det breda tornet byggdes något senare.

Stora Köpinge kyrka

Stora Köpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Stora Köpinge. Den tillhör Stora Köpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan har ursprung i 1100-talet, men byggdes även ut under 1200-talet. Tornet är byggt 1860. Inne i kyrkan finns kalkmålningar från 1300-talet, vilka tillskrivs Snårestadsmästaren.

Sövestads kyrka

Sövestads kyrka är en kyrkobyggnad i Sövestad. Den tillhör Sövestadsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan har kor och absid i öster från 1100-talet. På 1400-talet tillkom västpartiet, tegelvalven och tornet.

Valleberga kyrka

Valleberga kyrka är en kyrkobyggnad i Valleberga. Den tillhör Löderups församling i Lunds stift.

Kyrkan är känd för att vara Skånes enda kvarvarande rundkyrka, även om det förut funnits en inbyggd i ringmuren kring Helsingborgs slott. Dessutom finns en kastal och en stor tillbyggnad som får själva rundkyrkan att verka mer som ett bihang till tillbyggnaden.

Vallösa kyrka

Vallösa kyrka är en kyrkobyggnad i Vallösa by. Den tillhör Ljunits församling i Lunds stift.

Vallösa kyrka byggdes 1882, då den medeltida kyrkan i Sjörup blivit för liten. Den är byggd i gråsten med vita putsfält. Stilen är både romansk och gotisk.

Öja kyrka

Öja kyrka är en kyrkobyggnad i Öja, norr om Ystad. Den tillhör Stora Köpinge församling i Lunds stift. Den har alltsedan kristendomens införande varit sockenkyrka inom Öja socken.

Öja kyrka byggdes 1895 och ersatte då en tidigare medeltida kyrka. Under 2008 renoverades kyrkan då man bland annat lade ett nytt skiffertak.