Vill du använda någon av mina bilder?
Använd kontaktformuläret för att skicka en förfrågan.
Svenska kyrkan får gärna använda bilder till mindre trycksaker eller online utan att söka tillstånd. Dock skulle jag bli glad om Ni skriver en rad och talat om att ni använder någon bild.

Do you want to use one of my pictures?
Use the contactform to send a request.
The Church of Sweden (Svenska kyrkan) may use pictures for miner printed material or web without asking for permission. I would though be glad if You would write me a line to tell me about the use.