Se en kortare översikt över kyrkor i Åstorps kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BJÖRNEKULLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Björnekulla kyrka är en kyrkobyggnad i Åstorp. Den är församlingskyrka i Björnekulla-Västra Broby församling i Lunds stift.

Den första kyrkan byggdes på medeltiden och hade ett långhus med kor i romansk stil med en avslutande absid. I slutet av 1400-talet byggdes ett vapenhus i söder och 1788 byggdes kyrkan ut i norr.

På 1800-talet växte dåvarande Björnekulla församling, främst på grund av att järnvägen drogs genom församlingen och att den lilla byn Åstorp växte då man lade en station där. Detta gjorde att den gamla kyrkan blev för liten och man ville bygga en ny. År 1887 påbörjades byggandet av den nya kyrkan som stod klar 1889 och kunde invigas första advent. Gustaf Petterson gjorde ritningarna till den nya kyrkan.

Det är en korskyrka i tegel med putsad och kalkad fasad. Den är byggd i nygotisk stil med torn och tresidigt kor. Högst upp på det 53 meter höga tornet finns en kyrktupp.

Under 1900-talet har kyrkan renoverats flera gånger. En större renovering gjordes 1971-73, då mycket av interiören förändrades.

 • Altaret uppfördes 1972 som ett enkelt murat altarbord med en skiva av skånsk granit.
 • Dopfunten i sandsten är från början av 1200-talet.
 • Från den gamla kyrkan kommer även triumfkrucifixet som finns vid koret.
 • I koret finns tredelade glasmålningar utförda av Erik Olson, Halmstadgruppen.
 • Kyrkans textilier är tillverkade i ull och siden av Britt Inger Lanner.
 • Lillklockan göts i Jönköping 1851 och har inskriptionen: ”Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder, Se, templets portar öppna sig” (Sv Ps 402:1).
 • Storklockan göts i Stockholm 1888 och har inskriptionen: ”Går in i Herrens portar med tackande, Uti hans gårdar med lofvande: Tacker honom, Lofver hans namn”. (Sv Ps 100:4).

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör och nya exteriöbilder 2020-07-31


HYLLINGE SMÅKYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Hyllinge småkyrka är en kyrkobyggnad i Hyllinge tillhörande Björnekulla-Västra Broby församling, tidigare Västra Broby församling.

Kyrkan uppfördes i början av 1980-talet och invigdes 1 november 1981. Kyrkans arkitekt Wolfgang Huebner hade två förebilder till sina ritningar. Den ena förebilden var cistercienserklostrens utformning och utsmyckning och den andra förebilden var skeppet som den kristna kyrkan kan liknas vid.

Ingången är i väster, kyrksalen i norr och församlingssalen i öster. I mitten ligger en inbyggd gård, ett atrium, med pelargångar runtom.

Kyrkorummet har bara två fönster som är högt placerade för att rikta blicken mot det himmelska. Invändigt kännetecknas kyrkan av sparsam färgsättning och utsmyckning.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KVIDINGE KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kvidinge kyrka är en kyrkobyggnad i Kvidinge i Åstorps kommun. Den tillhör Kvidinge församling i Lunds stift.

Kyrkan, som rymmer 600 personer, uppfördes 1884-86. Den ersatte en medeltida romansk absidkyrka från 1100-talet. Nuvarande kyrka är en korskyrka byggd i nygotisk stil. Från föregående kyrka har man använt delar av tornet, byggt 1788-90. Dessutom finns flera mindre torn på kyrkan. Vid bygget har man utgått från samma grundplan som Caroli kyrka i Malmö. Kyrkan består av långhus, tvärskepp och kor. Invändigt har den renoverats 1926 och 1966.

Kyrkan kommer att vara stängd från november 2013 till april 2014 på grund av invändig ommålning, upprustning av ljuskronor och insättning av en ny ljudanläggning.[1]

Församlingshemmet är sedan 1959 inrymt i Gyllenbielkeska hospitalet som byggdes 1729. Där finns även ett hembygdsmuseum.

 • Mårten Eskil Winge har målat altartavlan 1886. Motivet är Jesu möte med de båda lärjungarna i Emmaus (Lukas 24:13-35).
 • I norra tvärskeppet finns den gamla altaruppsatsen gjord av Gustav Kilman 1708-09.
 • Dopfunten tillverkades 1886 och består av en snidad ängel i trä som bär upp dopfatet.
 • I kyrkan finns fyra huvudbaner (begravningsvapen) med anknytning till det närbelägna Tommarps kungsgård.
 • Kyrkans huvudorgel är byggd av Rasmus Nilson, Malmö, 1866. Den ombyggdes 1886.
 • I tornet hänger tre klockor. Storklockan är från 1494, mellanklockan från 1747 och lillklockan från 1737.

Inventarier från den gamla kyrkan finns på Lunds universitets historiska museum.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder med interiör Juli 2019


VÄSTRA BROBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Västra Broby kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Broby mellan Åstorp och Hyllinge, belägen väster om E4. Den är församlingskyrka i Björnekulla-Västra Broby församling i Lunds stift.

Kyrkan är öppen 8.00 – 14.30 på vardagar och under helgen är den tillgänglig i samband med gudstjänster.

Den nuvarande kyrkan är byggd i sten och invigdes 5 november 1882. Dagen efter invigningen blåste zinktaket av i en våldsam storm.

Kyrkan ersatte en tidigare romansk kyrka, från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet, som då befanns bristfällig. Kyrktornet byggdes redan 1839 och hörde till den gamla kyrkan.

En genomgripande restaurering genomfördes 1921 som väsentligt förändrade kyrkans utseende. Altaruppsatsen byggdes om, kyrkbänkarna byttes ut, en ny orgel köptes in och det drogs en värmeledning.

 • Altartavlan är utförd av den danske konstnären Almar Bech och föreställer Maria Magdalenas möte med den uppståndne Kristus. Dess ovanliga motiv är Jesus avvärjande gest: ”Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern.” (Joh 20:17).
 • Uppe i predikstolen sitter ett timglas i en träställning. I själva verket är det tre timglas från 1793.
 • Kyrkans skulpterade dopfunt tillverkades av sandsten på 1100- eller 1200-talet och anses vara ett verk av Mörarpsmästaren. På funten finns reliefer av Jesus, två änglar, samt några torn.
 • Dopfatet av mässing är från slutet av 1500-talet.
 • Ett processionskrucifix i brons och emalj, samt ett rökelsekar förvaras i Lunds universitets historiska museum. Bägge tillverkades i Limoges på 1200-talet.
 • Nuvarande orgel byggdes av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och installerades 1967.
 • I tornet hänger två klockor. Lillklockan är troligen medeltida och omgjuten 1718. Storklockan är från 1845 och gjuten av Seipel och Liljendahl i Stockholm.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se