Björnekulla kyrka

Björnekulla kyrka är en kyrkobyggnad i Åstorp. Den är församlingskyrka i Björnekulla-Västra Broby församling i Lunds stift.

Den första kyrkan byggdes på medeltiden och hade ett långhus med kor i romansk stil med en avslutande absid.

Hyllinge småkyrka

Hyllinge småkyrka är en kyrkobyggnad i Hyllinge tillhörande Björnekulla-Västra Broby församling, tidigare Västra Broby församling.

Kyrkan uppfördes i början av 1980-talet och invigdes 1 november 1981.

Kvidinge kyrka

Kvidinge kyrka är en kyrkobyggnad i Kvidinge i Åstorps kommun. Den tillhör Kvidinge församling i Lunds stift.

Kyrkan, som rymmer 600 personer, uppfördes 1884-86. Den ersatte en medeltida romansk absidkyrka från 1100-talet.

Västra Broby

Västra Broby kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Broby mellan Åstorp och Hyllinge, belägen väster om E4. Den är församlingskyrka i Björnekulla-Västra Broby församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan är byggd i sten och invigdes 5 november 1882. Dagen efter invigningen blåste zinktaket av i en våldsam storm.