Förslövs kyrka

Förslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Förslöv. Den är församlingskyrka i Förslöv-Grevie församling i Lunds stift.

Den gamla kyrkan från 1100-1200-talet skall ha varit utförd i romansk stil, av gråsten med valv i rundbågsstil. Från 1318 finns en beskrivning av denna kyrka. På 1600-talet gjordes en omfattande renovering av kyrkan.

Grevie kyrka

Grevie kyrka är en kyrkobyggnad som ligger cirka två kilometer söder om samhället Grevie på Bjärehalvön. Den tillhör Förslöv-Grevie församling i Lunds stift.

Även om kyrkan ser ut att vara uppförd på 1800-talet, så härstammar dess äldsta delar från 1100-talet. Ursprungskyrkan är till stor del bevarad.

Hovs kyrka

Hovs kyrka är en kyrkobyggnad i orten Hov i Båstads kommun. Den är församlingskyrka i Västra Karup-Hovs församling i Lunds stift.

I anslutning till kyrkan ligger en ättehög med stensättningar och bautastenar, som visar att Hov redan under forntiden var en plats för gudsdyrkan men också för rådslag och ting.

Mariakyrkan Båstad

Mariakyrkan är en kyrkobyggnad i Båstad i norra Skåne. Den tillhör Båstad-Östra Karups församling i Lunds stift.

Mariakyrkan är en treskeppig kyrka från 1400-talet. Den är tämligen stor för att vara medeltida, och räknas därför som kulturellt intressant.

Torekovs kyrka

Torekovs kyrka är en kyrkobyggnad i Torekov på Bjärehalvön. Den är församlingskyrka i Torekovs församling i Lunds stift.

Föregående kyrka var uppförd 1344 och helgad åt jungfru Thora. 1858 brann kyrkan ned tillsammans med 47 hus.

Västra Karups kyrka

Västra Karups kyrka är en kyrka i Västra Karup i Skåne. Den tillhör Västra Karup-Hovs församling i Lunds stift.

Enligt en muntlig tradition var första kyrkan på platsen en stavkyrka. Äldsta delarna av nuvarande stenkyrka är sannolikt från 1100-talet. Man vet att en kyrka fanns på platsen 1156 under ärkebiskop Eskils tid.

Östra Karups kyrka

Östra Karups kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Karup nära Båstad. Den är församlingskyrka i Båstad-Östra Karups församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i landskapet Halland, men tillhör Skåne län.