Se en kortare översikt över kyrkor i Bjuvs kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

BILLESHOLMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Billesholms kyrka är en kyrkobyggnad i Billesholm. Den tillhör Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1918-19 efter Martin Cronsiös ritningar av Höganäs-Billesholms AB. Kyrkan invigdes av Gottfrid Billing den 6 juli 1919. Den 1 januari 1928 skänktes kyrkan till församlingen. Midsommardagen samma år invigdes en fristående klockstapel.

Det är Sveriges första kyrka med församlingslokal i samma byggnad. Vissa uppgifter menar att detta är Sveriges första småkyrka.

En brandinspektion i augusti 2013 medförde att församlingen var tvungen att byta ut kyrkans heltäckningsmatta, samtidigt som antalet tillåtna besökare, efter mattans borttagning, reducerades från 250 till 100.

 • Altaruppsatsen är gjord 1919 och har ett stort kors av trä.
 • Martin Cronsiö har utformat dopfunten av sandsten.
 • Orgeln byggdes 1973 av orgelbyggare Anders Persson i Viken.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder 28/7 2020


BJUVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Bjuvs kyrka är en kyrkobyggnad i Bjuv. Den är församlingskyrka i Bjuvs församling i Lunds stift.

De äldsta delarna är koret och långhuset som byggdes under 1100-talets senare del. Under 1400-talet byggdes torn, vapenhus och valv, vilka även dekorerades då. 1800 byggdes en korsarm i norr och 1867 en sakristia.

I kyrkan finns fragment av kalkmålningar från 1400-talet.

Kyrkan är fristående och har en kyrkogård som inhägnas av kallmur.

 • Altaruppsats och predikstol dateras till 1756 och tillskrivs Johan Ullberg.
 • Kyrkans äldsta inventarie är nuförtiden ett krucifix som kom till kyrkan vid 1500-talets början.
 • Dopfunten är av modernare typ och skänktes till kyrkan 1975 av Höganäs AB.
 • Dopfatet dateras till 1646 och var då en gåva från Bjuvs bönder.
 • Fredriksborgs orgelbyggeri byggde orgeln 1977.
 • Kyrkan har två klockor: Storklockan har omgjutits ett flertal gånger, senast 1923, men kan härstamma från medeltiden. Lillklockan göts 1844.

Upplysningar hämtade från Wikipedia.se

Interiörbilder + nya exteriör 27/7 2020


EKEBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ekeby kyrka är en kyrkobyggnad nordväst om Ekeby i Bjuvs kommun. Den är församlingskyrka i Ekeby församling i Lunds stift.

Kyrkan började byggas under 1100-talet och bestod då av långhus och kor med absid i romansk stil. Senare under medeltiden byggdes tornet.

Under 1860-talet revs hela den medeltida kyrkan, förutom tornet, då man uppförde ett nytt långhus. Kyrkan genomgick en restaurering 1926, då även den nuvarande altartavlan tillkom.

Under 2010 genomgick kyrkan en yttre renovering. Förutom att fasaden fick sig en upprustning, har man även bytt ut trasiga takpannor, kittat och målat om fönster, samt reparerat tornluckor.
Inventarier

 • Som altartavla har kyrkan en kopia av Carl Blochs målning Christus Consolator (”Kristus tröstaren”) utförd av Ingeborg Westfelt-Eggertz.
 • Dopfunten från 1100-talet är, i likhet med många andra skånska dopfuntar, utförd av sandsten.
 • De två glasmålningarna i koret i högbränt, blyinfattat glas av konstnärerna Randi Fisher och Ralph Bergholtz är från 1971. De bär titeln Livets träd.
 • Kyrkorgeln byggdes 1950 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Upplysningar hämtade från Wikipedia.se

Nya, bättre bilder + interiör


NORRA VRAMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Norra Vrams kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Vram. Den är församlingskyrka i Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid. En liten tid senare byggdes tornets nedre del.

Senare under medeltiden förlängdes långhuset österut, två vapenhus byggdes i norr och söder, kor och absid revs och resten av tornet byggdes. Valv slogs och en numera riven sakristia byggdes.

Senare har vapenhus och sakristia ersatts av korsarmar och en ny sakristia.

Förr har det funnits kalkmålningar i kyrkan, bland annat av Everlövsmästaren.

Kyrkogården inhägnas av kallmur.

 • Predikstolen och dopfunten är båda från 1600-talet.
 • Det finns två dopfat i mässing, ett från 1400-talet och ett från 1600-talet, båda är tillverkade i Tyskland.
 • Altartavlan målades 1852 av Carl Teodor Staaf. Orgeln med tolv stämmor byggdes av Mårtenssons orgelfabrik 1964. Dess fasad dateras till 1875.
 • Förr fanns ett urverk i kyrktornet, men det togs bort 1885. Kyrkklockorna däremot finns kvar och har funnits där länge. Den största göts 1489.
 • Vindflöjeln av koppar är tillverkad 1745.

Upplysningar hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder + interiör 27/7 2020


RISEKATSLÖSA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Risekatslösa kyrka är en kyrkobyggnad i Risekatslösa. Den är församlingskyrka i Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid. Under 1400-talet byggdes trappgavelstornet och kyrkan välvdes. Valven är kryssvalv utöver absiden som har hjälmvalv. Kyrkan blev grundligt restaurerad på 1560-talet och igen på 1840-talet.

Från 1560 till 1922 ägde ägarna till Boserups herrgård patronatsrätten till kyrkan.

Johan Ullberg gjorde altaruppsatsen och predikstolen 1748 respektive 1752. En äldre predikstol från 1609, som tidigare funnits i kyrkan, deponeras numera på Statens historiska museum i Stockholm. Ullberg står även bakom ett epitafium med familjevapen som tillverkades till minne av Gustaf Adolf Stackelberg som dog i Finska kriget. Detta finns upphängt på långhusets vägg.

 • Dopfunten är samtida med kyrkans äldsta delar. Dopfatet är nyare och skänktes 1947.
 • Triumfkrucifixet härstammar från 1200-talet.
 • Sex träskulpturer från ett 1500-talsaltarskåp finns på långhuset södra vägg. Dessa föreställer jungfru Maria, Kristus och fyra helgon.
 • Orgeln byggdes av Mårtenssons orgelfabrik 1974 och har en fasad från 1870-talet.
 • Storklockan från slutet av 1400-talet har inte blivit omgjuten, vilket lillklockan blev 1747.

Upplysningar hämtade från Wikipedia.se

Interiör samt nya bilder 29/7 2020