Billesholms kyrka

Billesholms kyrka är en kyrkobyggnad i Billesholm. Den tillhör Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1918-19 efter Martin Cronsiös ritningar av Höganäs-Billesholms AB. Kyrkan invigdes av Gottfrid Billing den 6 juli 1919.

Bjuvs kyrka

Bjuvs kyrka är en kyrkobyggnad i Bjuv. Den är församlingskyrka i Bjuvs församling i Lunds stift.

De äldsta delarna är koret och långhuset som byggdes under 1100-talets senare del. Under 1400-talet byggdes torn, vapenhus och valv, vilka även dekorerades då. 1800 byggdes en korsarm i norr och 1867 en sakristia.

Ekeby kyrka

Ekeby kyrka är en kyrkobyggnad nordväst om Ekeby i Bjuvs kommun. Den är församlingskyrka i Ekeby församling i Lunds stift.

Kyrkan började byggas under 1100-talet och bestod då av långhus och kor med absid i romansk stil. Senare under medeltiden byggdes tornet.

Norra Vrams kyrka

Norra Vrams kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Vram. Den är församlingskyrka i Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid. En liten tid senare byggdes tornets nedre del.

Risekatslösa kyrka

Risekatslösa kyrka är en kyrkobyggnad i Risekatslösa. Den är församlingskyrka i Bjuvs församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och absid.