Se en kortare översikt över kyrkor i Bromöllas kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

GUALÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Gualövs kyrka är en kyrkobyggnad väster om Gualöv. Den är församlingskyrka i Ivetofta-Gualövs församling i Lunds stift. Kyrkans äldsta delar byggdes under den senare delen av 1100-talet. Då bestod den som många andra romanska kyrkor av kor, absid och långhus. På 1400-talet fick kyrkan valv och i söder byggdes ett vapenhus. Långhuset förlängdes åt väster 1833. Värt att notera är att Gualövs kyrka saknar torn, till skillnad från de flesta andra skånska kyrkor. I stället har kyrkan en klockstapel som byggdes på 1700-talet. Inne i kyrkan finns flera kalkmålningar, både från 1100-talet och 1400-talet. Särskilt välbevarad är den romanska målningen i triumfbågens valv. Målningen föreställer två personer: adelsmannen Hugitus och hans hustru Hialmsvith till dess minne Hugitus lät utsmycka kyrkan med målningar. Målningen tillkom troligtvis mellan 1150 och 1200. I valven finns senmedeltida målningar från omkring 1475. I det västra valvet avbildades de tre heliga nordiska kungar S:t Olof (Norge), S:t Knut (Danmark) och S:t Erik (Sverige-Finland) som visar på målningens tillkomst under Kalmarunionens tid. Dessutom ser man kyrkans skyddshelgon S:t Laurentius. I det mellersta valvet visas Kristus som domare på den Yttersta dagen, det himmelska Jerusalem, Helvetet, samt Fortunas hjul, en allegori på hur lyckan i livet snart kan vända. I det östra valvet som spänner sig över korrummet avbildas de fyra ärkeänglarna Gabriel, Uriel, Mikael och Rafael.

 • Altaruppsatsen av bildhuggaren Gustav Kilman dateras till 1704. Vid kyrkans norra vägg hänger den gamla altaruppsatsen som tillkom 1510. Den tillverkades i Nordtyskland. 1952 upptäcktes en
 • relikgömma i altaret. Den ska ha kommit dit vid kyrkans invigning.
 • Predikstolen och dopfunten i sen renässansstil är från slutet av 1600-talet.
 • På Lunds universitets historiska museum finns en kalvariegrupp från 1200-talet som tidigare funnits i kyrkan.
 • Kyrkans senaste inventarium är ett dopträd som tillkom 2010.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


IVETOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Ivetofta kyrka är en kyrkobyggnad i Ivetofta (Bromölla), vid Ivösjön. Den är församlingskyrka i Ivetofta-Gualövs församling i Lunds stift. Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med kor, absid och långhus. Ett brett kyrktorn byggdes under 1200-talet. Tornet är byggt av gråsten och klätt med huggen sandsten. Tornets trappstensgavlar tillkom 1855 då även en strävpelare åt norr byggdes. 1856 uppfördes korsarmarna och det tresidiga koret, samt ett nytt långhus efter ritningar av professor Carl Georg Brunius. Avden medeltida kyrkan finns tornet och långhusets grundstenar kvar. Altaruppsatsen, predikstolen och dopfunten tillverkades i början av 1600-talet. De är gjorda av ek och är rikt skulpterade och färgrika. Predikstolen omges av en latinsk bibeltext som är hämtad från Psalm 119:174 och lyder enligt Helge Åkesons översättning: ”Jag längtar efter din frälsning, Jehová, och din lag är min lust”.

 • Ett altarkrucifix är från 1952.
 • Tre ljuskronor är från 1762.
 • Orgeln som invigdes 1907 är byggd av Olof Hammarberg i Göteborg.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

30/6 2020. Kyrkan öppen, så nu kommer interiörbilder.


NÄSUMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Näsums kyrka är en kyrkobyggnad i Näsum. Den är församlingskyrka i Näsums församling i Lunds stift. På platsen har det tidigare funnits två andra kyrkor. Den första var en romansk kyrka från 1200-talet. Den revs på 1790-talet för att ge plats åt en annan kyrka som senare revs även den för att göra plats åt den nuvarande kyrkan som invigdes 1871 och då hade plats för ca 1000 besökare. Kyrkan ritades av Johan Erik Söderlund. Den nuvarande kyrkan domineras av nyromanik, nyklassicism och nygotik och har torn samt en tresidig sakristia till absiden. Församlingsrummet har tre skepp. 1962-63 restaurerades kyrkan. Bland annat minskades antalet sittplatser betydligt till ca 500.

 • Altartavlan med Kristus på korset är utförd av Estlands nationalmålare Johann Köler.
 • Dopfunten är av trä och skänktes liksom dopfatet av mässing till kyrkan 1681.
 • I vapenhuset finns ”grekiska lampan” från 1700-talet.
 • Orgeln är från 1888.
 • Av kyrkklockorna är den lilla från medeltiden och den stora från 1700-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Vid mitt besök i kyrkan, fick jag veta att altartavlan användes av Svenska kyrkan i Ryssland, före revolutionen. Vid, eller efter revolutionen togs den ner, rullades samman och gömdes undan. Senare har den köpts på auktion, och används nu i Näsums kyrka.