Billinge kyrka

Billinge kyrka, är en kyrkobyggnad i Billinge. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.Kyrkan byggdes i tegel 1865 efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall.

Kyrkan invigdes 27 augusti 1865. Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, skänkt av kvarnägaren Måns Sonesson, har årtalet 1864.

Borlunda kyrka

Borlunda kyrka tillhör Eslövs församling i Lunds stift.

Grannförsamlingarna Skeglinge och Borlunda byggde kyrkan gemensamt. Såväl Borlunda som Skeglinge gamla kyrkor var i dåligt skick och revs. Skeglinge kyrkklocka överlämnades till Borlunda kyrka.

Bosarps kyrka

Bosarps kyrka är en kyrkobyggnad i Bosarp omkring fem kilometer norr om Eslöv. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes efter ritningar av arkitekt Peter Christian Sörensen och invigdes 9 augusti 1868.

Eslövs kyrka

Eslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Eslöv. Den är församlingskyrka i Eslövs församling i Lunds stift. Kyrkan hette Västra Sallerups kyrka ända till år 1952.

Kyrkan byggdes av rött tegel 1891 i nygotisk stil. Kyrkan är en korskyrka med torn och tresidigt kor.

Gårdstånga kyrka

Gårdstånga kyrka är en kyrkobyggnad i Gårdstånga i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Eslövs församling.

Kyrkan byggdes under 1100-1200-talet. På 1400-talet slogs valven. År 1622 byggdes ett gravkor i norr på initiativ av Anna Brahe till minne av hennes döde man Steen Maltesen Sehested.

Hammarlunda kyrka

Hammarlunda kyrka är församlingskyrka i Hammarlunda. Den tillhör Löberöds församling i Lunds stift.

Hammarlunda kyrka är en av fyra kyrkor i Skåne som har rundtorn. De andra tre är Bollerups kyrka, Blentarps kyrka och Hammarlövs kyrka.

Harlösa kyrka

Harlösa kyrka är en kyrkobyggnad i Harlösa. Den är församlingskyrka i Löberöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av sandsten och gråsten på 1100-talet. Därefter har den byggts om flera gånger. I norr byggdes en korsarm 1740, kyrktornet byggdes 1831 och sakristian i söder byggdes 1880.

Holmby kyrka

Holmby kyrka är en kyrkobyggnad i Holmby. Den tillhör Eslövs församling i Lunds stift.

Den ursprungliga kyrkan uppfördes före mitten av 1100-talet, troligtvis av Mårten stenmästare, verksam i Ringsjöområdet.

Hurva kyrka

Hurva kyrka är en kyrkobyggnad i Hurva. Den tillhör Ringsjö församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar uppskattas härstamma från 1200-talet. Enligt en granskning som utfördes 1672 hade kyrkan redan vid denna tid ett torn och ett vapenhus.

Högseröds kyrka

Högseröds kyrka är en kyrkobyggnad i byn Högseröd i Eslövs kommun. Den tillhör Löberöds församling i Lunds stift.

Byggnadens äldsta delar uppfördes under senare 1100-talet. Under medeltiden hade kyrkan ett långhus, ett mindre kor och en absid i böjd form.

Näs kyrka

Näs kyrka är en kyrka i Östra Onsjö församling i Lunds stift och ligger vid Trollenäs slott i Eslövs kommun.

Kyrkan som uppfördes under 1100-talet har byggts om och ut ett antal gånger samt även delvis rivits.

Remmarlövs kyrka

Remmarlövs kyrka är en kyrkobyggnad i Remmarlöv .Den är församlingskyrka i Eslövs församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrkobyggnad är byggd av rött tegel i nyromansk stil. Den uppfördes 1895 och ersatte en stenkyrka från 1200-talet.

Reslövs kyrka

Reslövs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Marieholms församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i samhället Reslöv i Eslövs kommun.

Ursprungliga stenkyrkan uppfördes troligen under första hälften av 1100-talet. En absid fanns i öster, men revs vid slutet av medeltiden och ersattes av en sakristia.

Skarhults kyrka

Skarhults kyrka byggdes 1150-1175 i romansk stil och är helgad åt S:t Nikolaus. Det välbevarade långhuset är från denna tid. Omkring 1565 bytte slottsfrun Mette Rosencrantz utdet gamla absidkoret mot ett större rakt kor. Hon lät också bygga om tornet.

Stehags kyrka

Stehags kyrka är en kyrkobyggnad i Stehags kyrkby utanför tätorten Stehag. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under mitten av 1100-talet och den var troligtvis vigd åt S:t Dionysius. I korbågen finns unika samtida målningar av ärkebiskop Absalon och kung Knut VI.

Trollenäs kyrka

Trollenäs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i Trollenäs bredvid Trollenäs slott fem kilometer väster om Eslöv.

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1861 som gemensam församlingskyrka för Näs och Gullarp.

Västra Sallerups kyrka

Västra Sallerups kyrka är en kyrkobyggnad i utkanten av Eslöv, i Västra Sallerups socken. Den tillhör Eslövs församling i Lunds stift. Kyrkan byggdes i slutet av 1100-talet och har kyrkokonst bevarad från tidigt 1200-tal och framåt.

Västra Strö kyrka

Västra Strö kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Strö. Den tillhör Östra Onsjö församling i Eslövs kommun.

Kyrkan är byggd av Gråsten i nygotisk stil och består av långhus, kor och femsidig absid. Vid västra sidan står ett kvadratiskt kyrktorn med smäcker spira.

Örtofta kyrka

Örtofta kyrka är en kyrkobyggnad i Väggarp. Kyrkan tillhör Eslövs församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka uppfördes 1862 och ersatte en äldre kyrka från 1100-talet. Från gamla kyrkan återstår nederdelen av tornet.

Östra Karaby kyrka

Östra Karaby kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Karaby i Eslövs kommun. Den tillhör Marieholms församling i Lunds stift.

Kyrkan lär vara byggd mot slutet av 1000-talet eller möjligen början av 1100-talet i romansk stil.

Östra Strö kyrka

Östra Strö kyrka ligger i byn Östra Strö. Den tillhör i Eslövs församling i Lunds stift.

Kyrkan dateras till 1100-talets andra hälft, men av denna finns idag inte mycket mer än koret kvar vilket idag fungerar som sakristia.