Asarums kyrka

Asarums kyrka är en kyrkobyggnad i Asarum i Karlshamns kommun i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Asarums församling.

Kyrkan byggdes ursprungligen under 1100-talet eller början av 1200-talet och var då avsevärt mindre än den är idag. Dess plan är känd genom en bevarade ritningar från 1788 förvarad i Riksantikvarieämbetet.

Carl Gustafs kyrka

Carl Gustafs kyrka i Karlshamns församling i Lunds stift är ritad av Erik Dahlbergh. Kyrkan, som ligger mitt i Karlshamn, började byggas på 1680-talet och invigdes 1702, med namn efter stadens grundare Karl X Gustav. En tidigare träkyrka från 1664 föregick nuvarande stenkyrka.

Elleholms kyrka

Elleholms kyrka är en kyrkobyggnad som ligger vid Elleholms södra del strax intill Mörrumsån i Karlshamns kommun. Den är församlingskyrka i Mörrum-Elleholms församling, Lunds stift.

Ett tidigare kapell på platsen uppfördes troligen under senare delen av medeltiden.

Hällaryds kyrka

Hällaryds kyrka är en kyrkobyggnad i Hällaryd i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Hällaryds församling och ligger cirka åtta kilometer nordost om Karlshamn.

På en kulle strax norr om nuvarande kyrka låg en stenkyrka byggd på 1200-talet.

Kastellkyrkan

Kastellkyrkan är en kyrkobyggnad i Karlshamns församling i Lunds stift, belägen nära Karlshamns kastell på Frisholmen, en holme i Karlshamns hamninlopp.

År 1675 hade kastellet en egen kyrkolokal, belägen i områdets nordvästra del.

Mörrums kyrka

Mörrums kyrka är en kyrkobyggnad i Mörrum som tillhör Mörrum-Elleholms församling. Den ligger invid Mörrumsån och invigdes 1847.

Mörrums kyrka består av rektangulärt långhus med ett rakt kor i öster och ett kyrktorn i väster.

Ringamåla kyrka

Ringamåla kyrka är en kyrkobyggnad i Ringamåla i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Ringamåla församling.

Vid en visitationsstämma i Asarum 1860 framhälls behovet av en kyrka i den vidsträckta församlingens övre del mot gränsen till Småland.

Svängsta kyrka

Svängsta kyrka är en kyrkobyggnad i Svängsta i Karlshamns kommun. Den är församlingskyrka i Asarums församling, Lunds stift.

Byggnaden uppfördes 1932 som församlingshem men kom ibland att användas som kyrka.

Åryds kyrka

Åryds kyrka är en kyrkobyggnad i Lunds stift och tillhör Åryds församling i Åryd i Karlshamns kommun.

På samma plats där nuvarande kyrka ligger fanns en 1200-talskyrka helgad åt den heliga Ursula.