Barsebäcks kyrka

Barsebäcks kyrka är en kyrkobyggnad i Barsebäck. Den tillhör Löddebygdens församling i Lunds stift.

Långhuset härstammar från 1100-talet, och tornet byggdes runt 1300. Under 1400-talet byggdes kyrkan om och ut ett antal gånger.

Dagstorps kyrka

Dagstorps kyrka tillhör Dagstorps församling i Lunds stift. Kyrkan ligger på en kulle 6 kilometer nordväst om Kävlinge.

Nuvarande kyrka är ritad av Johan Erik Söderlund. Den uppfördes 1861 på samma ställe som den gamla medeltidskyrkan. Kyrkan består av långhus med ett tresidigt avslutat kor i öster.

Kävlinge gamla kyrka

Gamla kyrkan i Kävlinge är en kyrkobyggnad som tillhör Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkan är en romansk absidkyrka av sten från 1100-talets senare del. De äldsta delarna är daterade till 1157. Valven slogs troligen på 1300-talet då även vapenhuset i norr uppfördes.

Hofterups kyrka

Hofterups kyrka är församlingskyrka i Hofterups församling i Lunds stift. Kyrkan är en av Skandinaviens äldsta kyrkor.

Kyrkan är byggd med långhus, smalt kor samt halvrund absid. 1861 byggdes tornet och klockorna flyttades in från en klockstapel som revs.

Högs kyrka

Högs kyrka är en kyrkobyggnad i Hög. Den tillhör Löddebygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan består av ett romanskt långhus med lägre och smalare kor med absid, samt ett västtorn.

Kyrkans äldsta delar härstammar från slutet av 1100-talet.

Korsbackakyrkan

Korsbackakyrkan är en kyrkobyggnad i Kävlinge. Den är församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i brunrött tegel 1897 under nygotikens era, varför kyrkan domineras av denna stil, både exteriört och interiört. Arkitekt var Alfred Arwidius.

Lackalänga kyrka

Lackalänga kyrka är en kyrkobyggnad i Furulund. Den är församlingskyrka i Lackalänga-Stävie församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet av tuktad gråsten. I början av 1200-talet försågs absiden med kupolvalv av sandsten.

Lilla Harrie kyrka

Lilla Harrie kyrka är inte längre församlingskyrka i Lilla Harrie. Den är sedan år 2006 en av sex kyrkor i Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talets senare del och tros vara byggd av den berömde Mårten stenmästare. Under 1400-talet revs absiden och koret fick en rak avslutning i öster.

Löddeköpinge kyrka

Löddeköpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Löddeköpinge. Den är församlingskyrka i Löddebygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan har rektangulärt långhus, femkantig absid och kraftigt torn i väster. Kyrkan började troligen byggas på 1100-talet.

Stora Harrie kyrka

Stora Harrie kyrka är en kyrkobyggnad i Stora Harrie. Den är församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden uppfördes någon gång runt år 1200. Ett kyrktorn byggdes till troligen på 1400-talet. Kyrkans nuvarande gestalt präglas av sin upphovsman, professorn Carl Georg Brunius.

Stävie kyrka

Stävie kyrka är en kyrkobyggnad i Stävie. Den är församlingskyrka i Lackalänga-Stävie församling i Lunds stift.

Kyrkan är av sten och uppfördes under senare delen av 1100-talet i romansk stil. Under slutet av medeltiden slogs valven.

Södervidinge kyrka

Södervidinge kyrka är en kyrkobyggnad i Södervidinge. Den är församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

Nuvarande stenkyrka uppfördes 1870 enligt Edvard von Rothsteins ritningar på samma plats där en tidigare medeltida kyrka legat.

Virke kyrka

Virke kyrka är sedan 2006 församlingskyrka i Kävlinge församling i Lunds stift.

På 1100-talet uppfördes en kyrka i romansk stil. Kyrkan var mycket liten och hade en klockstapel som revs 1830.

Västra Karaby kyrka

Västra Karaby kyrka, kyrkobyggnad i Västra Karaby. Den är församlingskyrka i Västra Karaby församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 5 km väster om Kävlinge.

Nuvarande kyrka i nyklassicism uppfördes på 1820-talet och invigdes första advent 1826 av biskop Wilhelm Faxe. Kyrktornet uppfördes redan 1764 och hörde till tidigare kyrka.