Färingtofta kyrka

Färingtofta kyrka, även Josephina kyrka, är en kyrkobyggnad i Färingtofta. Den är församlingskyrka i Riseberga-Färingtofta församling i Lunds stift.

Kyrkorummet bildar en så kallad tvärkyrka med längdaxeln i nord-sydlig riktning.

Gråmanstorps kyrka

Gråmanstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Gråmanstorp. Den är församlingskyrka i Klippans församling i Lunds stift. Kyrkan ligger vid vägen mot Ängelholm ett par kilometer nordväst om Klippan.

Kyrkobyggnaden uppfördes av cisterciensermunkar från Herrevads kloster i samarbete med byggare från domkyrkobygget i Lund.

Källna kyrka

Källna kyrka är en kyrkobyggnad i Klippans kommun. Den är församlingskyrka i Östra Ljungby församling, Lunds stift.

Nuvarande kyrka av rött tegel uppfördes åren 1870-1871 och restaurerades 1939.

Riseberga kyrka

Riseberga kyrka är en kyrkobyggnad i Riseberga, 4 km öster om Ljungbyhed. Den är församlingskyrka i Riseberga-Färingtofta församling i Lunds stift.

Riseberga kyrka invid Rönne å är en salkyrka med långhus och smalare kor i väster. Det finns också ett torn.

Sankt Petri kyrka Klippan

Sankt Petri kyrka är en kyrkobyggnad i Klippan. Kyrkan är församlingskyrka i Klippans församling i Lunds stift.

Sankt Petri kyrka är ritad av Sigurd Lewerentz och uppfördes 1962-66.

Vedby kyrka

Vedby kyrka är en kyrkobyggnad i Klippans kommun. Den är församlingskyrka i Klippans församling i Lunds stift.

En tidigare kyrka på platsen var byggd på medeltiden. Nuvarande tegelkyrka uppfördes åren 1865-1867.

Västra Sönnarslövs kyrka

Västra Sönnarslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Sönnarslöv omkring fem kilometer sydväst om Klippan. Den tillhör Klippans församling i Lunds stift.

Några kilometer väster om nuvarande kyrkplats låg föregående stenkyrka som var uppförd på medeltiden.

Östra Ljungby kyrka

Östra Ljungby kyrka är en kyrkobyggnad i Klippans kommun. Den är församlingskyrka i Östra Ljungby församling, Lunds stift.

En tidigare kyrka på platsen uppfördes på medeltiden och försågs 1841 med torn.