Se en kortare översikt över kyrkor i Landskrona kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ANNELÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Annelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Annelöv. Kyrkan tillhör från 2010 Häljarps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i gråsten runt år 1200 och bestod då, i romansk tradition, av långhus med kor och absid i öster. På 1400-talet byggdes tornet i väster. År 1825-1830 byggdes en mycket stor korsarm på den norra sidan. Efter byggandet av denna möblerade man om och flyttade altaret från den ursprungliga platsen i koret till den södra väggen. Man skaffade då också en altartavla från en annan kyrka med nattvarden som motiv. Även orgelläktaren byggdes vid detta tillfälle. År 1966-1967 renoverades kyrkan och altaret flyttades tillbaka till sin ursprungliga plats i absiden. Man passade också på att mura nya korsvalv i både långhus och kor. I samband med renoveringen upptäcktes också en medeltida runsten, Annelövstenen, i kyrkans södra långvägg. Biskop Martin Lindström återinvigde kyrkan den 3 juni 1968, Annandag pingst.

 • På 1500-talet tillkom den dopfunt i trä, vilken fortfarande används. Troligen skaffades den som ett provisorium, men den har blivit kvar i kyrkan.
 • Predikstolen, med bilder av de fyra evangelisterna, är från 1500-talet.
 • År 1970 fick absiden en vacker glasmålning gjord av lokale konstnären Bertil Sandegård.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ASMUNDTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Asmundtorps kyrka är en kyrkobyggnad i Asmundtorp. Den är församlingskyrka i Häljarps församling i Lunds stift.

På 1100-talet byggdes en kyrka i romansk stil. Denna kyrka var välbehållen och byggdes till så sent som 1843. Men revs 1895. Vid rivningen fann man målningar i valven från 1100-talet utförda av Finjamästaren.

Nuvarande kyrka är byggd av rött tegel i gotisk stil efter ritningar av Gustaf Hermansson och kan klassas som en landsbygdskatedral. Kyrkan invigdes Första söndagen i advent den 28 november 1897 av kontraktsprosten Oskar Stenius, Svalöv.

Tornet med kopparklätt tak är 66 meter högt och syns på långt håll i det flacka landsskapet. Högst upp finns ett förgyllt kors.

1987 genomfördes en grundlig invändig renovering av kyrkan. Då reducerades antalet sittplatser för att ge utrymme till aktiviteter. När kyrkan byggdes fanns det sittplatser för 720 personer, vilket var lika många som då var kyrkpliktiga i församlingen.

 • I altarets centrum står en kopia av Bertel Thorvaldsens Kristusbild i italiensk marmor utförd av den danske bildhuggaren Vilhelm Bissen 1859.
 • Sniderierna på predikstolen är utförda av snickare Th. Nyman från Landskrona och föreställer Kristus, Moses och de fyra evangelisterna.
 • Dopfunten är av brons och tillverkades troligen i Lübeck någon gång på 1400-talet.
 • Glasmålningar och samtliga fönster är levererade av Svenska Glasmåleriaktiebolaget i Göteborg.
 • Den ursprungliga orgeln och dess korverk byggdes 1897 av Åkerman & Lund, Stockholm. Den ersattes 1974 av en ny som byggdes in bakom den gamla fasaden. Den omfattar nu 29 stämmor i huvudorgeln och 7 stämmor i kororgeln. Arbetet har utförts av A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund.
 • I vapenhuset finns en tavla med namnen på församlingens kyrkoherdar alltifrån medeltiden. ”Fattigstocken” i vapenhuset var kollektbössa i gamla kyrkan.
 • Båda kyrkklockorna kommer från den gamla kyrkan. Lillklockan från 1610 har förfärdigats av Borchard Gelgether och storklockan från 1651 av Hans Meyer, båda verksamma i Köpenhamn.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


GLUMSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Glumslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Glumslöv. Den tillhör Kvistofta församling i Lunds stift.

Kyrkans långhus av sten är från slutet av 1100-talet. På 1400-talet fick tillkom takets valv och tornet med trappstegsgavlar. Vapenhuset i söder byggdes i slutet av medeltiden. Långhuset förlängdes mot öster 1872. Då tillkom även ett nytt smalare kor och en sakristia.

Här ligger poeten Gabriel Jönsson begravd tillsammans med sin hustru Annika.

 • Altaruppsatsen är från 1684.
 • I kyrkan har glasmålningar av Ralph Bergholtz från 1951.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


HÄRSLÖVS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Härslövs kyrka är en kyrkobyggnad i byn Härslöv.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Under 1400-talet slogs valv, och tornet byggdes. Samtidigt byggdes två vapenhus, men de är numera rivna. 1849-1850 gjordes en sidobyggnad i norr och 1857 en i söder.

Kyrkans inre är målat i olika gröna nyanser. Arkitektens tanke var att ge en vision av en bokskog om våren. Utgångspunkten har varit predikstolens gröna färger.

I absiden och på triumfbågen finns välbevarade 1100-talskalkmålningar som togs fram och konserverades i samband med en restaurering 1978.

 • Äldsta inventarium är predikstolen som tillkom under början av 1600-talet. Den är tillverkad av träsnidarna Statius Otto och Jacob Kremberg.
 • Nuvarande altare är fristående och murat i tegel. Överst ligger en kraftig häll av gotländsk kalksten.
 • Anni-Frid Lyngstads tidigare make Ruzzo Reuss är begravd i Härslöv. Hans begravningsgudstjänst hölls i kyrkan. Distriktspräst sedan 2010 är Per Johansson.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T IBBS GAMLA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Ibbs gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Kyrkbacken på Ven. Den tillhör Landskrona församling i Lunds stift. Kyrkan helgades åt S:t Jakob. Namnet Ib är en dansk form av mansnamnet Jakob.

Kyrkan byggdes på 1200-talet. I början av 1400-talet förlängdes kyrkan och koret tillkom. Taket fick valv senare under 1400-talet. Under krigen mot Danmark förföll kyrkan och tornet revs 1726. I slutet av 1800-talet hade befolkningen vuxit så mycket att en ny kyrka byggdes mitt på Ven. Den gamla kyrkan fick förfalla, men blev alltmer populär och återinvigdes 1939.

Sankt Ibbs nya kyrka slutade användas 1995 och avkristnades 2003. Därefter är den gamla kyrkan återigen den enda kyrkan på Ven. Den genomgick en omfattande renovering, vilken var klar i juni 2004.

 • Klockstapeln från 1700-talet finns inte vid kyrkan, utan vid Tuna by, mitt på ön.
 • Det är en populär bröllopskyrka med plats för 125 personer.
 • Altartavlan målades 1578 av Tobias Gemperlin. Den skänktes till kyrkan av astronomen Tycho Brahe.
 • Predikstolen och bänkinredningen är från 1700-talet.
 • Dopfunten från 1200-talet är av norsk täljsten.
 • Det finns kalkmålningar från 1400- och 1500-talen.
 • Orgeln är från 1861.
 • Lillklockan var ursprungligen en skeppsklocka. Den hänger numera i vapenhuset.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


S:T JOHANNES KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sankt Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Landskrona. Den tillhör Landskrona församling i Lunds stift.

Sankt Johannes kyrka uppfördes 1961 på Landskrona kyrkogård. Den är sammanbyggd med begravningskapellet Sankt Jakobs kapell. I anslutning till kyrkan finns ett krematorium. Arkitekt var Eiler Græbe.

Kyrkan, som rymmer ca 200 personer, är byggd av mörkrött tegel och är sparsamt utsmyckad.

Landskronas första kyrka, som revs på 1750-talet, var även den uppkallad efter Sankt Johannes, se Sancti Johannis Baptistae kyrka.

 • Altartavlan Den förhärligade Kristus är målad av Martin Emond.
 • I Livets rum finns dopfunten från den nedlagda Sankt Ibbs nya kyrka på Ven.
 • Vid huvudingången finns marmorskulpturen Nocture som är utförd av Stephan Sinding.
 • Orgeln byggdes 1963 och restaurerades 2008.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


SAXTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Saxtorps kyrka är en kyrkobyggnad i Saxtorp, drygt en mil söder om Landskrona. Kyrkan tillhör från 2010 Häljarps församling i Lunds stift.

Kyrkan är ursprungligen från 1100-talet och byggd i romansk stil. Från början var innertaket platt och gjort av trä, men under 1300-1400-talen byttes det mot valvtak i tegel. Så småningom dekorerades både valven och flera väggpartier med kalkmålningar.

Under 1800-talet gjordes stora ingrepp i kyrkan. Det medeltida koret revs och man förlängde kyrkan åt öster. Dessutom byggdes en ny korsarm i norr. Här byggdes en läktare där orgeln placerades. Tornet färdigställdes 1885. I början av 1950-talet murade man för tvärskeppet mot norr, skapade en ny orgelläktare och placerade där (1956) en ny orgel tillverkad i Danmark. Dessutom skapades plats både för sakristia och vissa förvaringsutrymmen.

 • I valvbågen mellan långhus och kor hänger ett triumfkrucifix, från tidig medeltid.
 • Det finns några unika bevarade träfigurer i kyrkan. De härrör också från medeltiden och har kanske ingått i ett större altarskåp: Maria på månskäran, en påve med vinkanna och kalk och ett helgon med handkors.
 • Predikstolen är från början av 1600-talet och visar i sina olika fält de fyra evangelisterna: Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
 • Altartavlan skänktes år 1745 av grevinnan Cronhielm på Knutstorp i Kågeröd, och har motiv från olika delar av Jesu liv.
 • Dopfunt, gjord i sandsten. Den är samtida med takmålningarna.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya bilder 23 Juli 2015


SOFIA ALBERTINA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Sofia Albertina kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Landskrona, mitt emot stadshuset. Den tillhör Landskrona församling i Lunds stift.

Kyrkan påbörjades 1754 och ritades av Carl Hårleman. 1788 invigdes kyrkan med namnet Sofia Albertina kyrka, ett namn den fick efter Gustav III:s syster Sofia Albertina. Kyrkan ersatte en 1400-talskyrka som hette Johannes Döparens kyrka, vilken revs då en militär kommendant ansåg att den låg för nära stadens fästning, Citadellet. Kommendanten fruktade att fienden kunde placera kanoner i kyrkans torn, vilket dock inte inträffat under de svensk-danska krigen. Staden var utan kyrka under flera årtionden innan Sofia Albertina stod klar. I norra tornet finns sedan 1967 ett klockspel med 43 klockor samt två svängande klockor. I södra tornet finns det två svängande klockor. Kyrkan anses ovanlig på så vis att den har två torn utan att vara biskopssäte och domkyrka.

Dopfunten är från 1100-talet. Har stått som fontän i privatfamiljs trädgård innan man insåg vad det var. Ljuskronorna är från den gamla kyrkan och tillverkade på 1600-talet. Predikstolen och orgelfasaden är från 1800-talet. På predikstolens pulpet finns de fyra hebreiska bokstäverna JHWH, dvs. gudsnamnet på Bibelns originalspråk och som på svenska uttalas Jahvé eller Jehová. Altartavlan är målad av Carl Bloch 1884 och föreställer Kristus, tröstaren. Ovanför altartavlan finns Guds namn JHWH på hebreiska. Glasmålningarna i kyrkan är från 1900-talet. I ett korfönster, gjort av Halmstadgruppens Erik Olson, syns även de hebreiska bokstäverna JHWH. På en gravsten från 1731 syns också Guds namn JHWH. 1980 fick kyrkan invändigt en ny färgsättning i vitt och guld. Kyrkan har även ett slavtransportskepp som votivskepp skänkt av Fredrik Wirth, i slutet av 1800.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Nya interiörbilder 28/7-2017


SÄBY KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Säby kyrka är en kyrkobyggnad belägen i Säby i Landskrona kommun. Den är församlingskyrka i Landskrona församling i Lunds stift.

Kyrkan är numera stängd vintertid.

Kyrkan är huvudsakligen byggd 1850-51 och är uppförd i gråsten och tegel. Fasaderna är avfärgade vita, samt både spritputsade och slätputsade. Koret och delar av långhusväggarna härstammar från 1100- eller 1200-talet.

I mitten av 1800-talet fanns det planer på att riva kyrkan och föra över menligheten till Härslövs kyrka. Professor Carl Georg Brunius inspekterade kyrkan och konstaterade: ”Sällan får man se ett Herrens hus, som är oansenligare och mera bristfälligt”. Till slut bestämdes det dock att kyrkan fick stå kvar, vilket ledde till en om- och tillbyggnad 1850-51. Då revs det gamla tornet och vapenhuset. Kyrkan utökades 8,4 meter i väster. Yttertaken lades om, ett tunnvalv slogs över innertaket, fönsteröppningarna höggs ner och nya fönster och dörrar installerades. Ledare för ombyggnaden var byggmästare J P Berglund, Sireköpinge.

Ett nytt torn med spira tillkom 1877 efter ritningar av Oscar Ericsson, ÖIÄ. 1882 byttes tegeltaket ut mot skiffertak. 1978 förändrades korpartiet och kyrkan gjordes betydligt ljusare. 2008 restaurerades kyrkan. Då skedde lagning, putsning och avfärgning av kyrkans samtliga fasader, samt tornets klockvåning. Vidare blev kyrkans ljudluckor renoverade och gjutjärnsfönsterna blev reparerade och ommålade.

 • Den äldsta inventarien är dopfunten av sandsten som är gjord av Tove Stenmästare eller någon av hans lärljungar.
 • Dopfatet av mässing är från 1600-talet.
 • Koret domineras av altarskärmväggen från 1870-talet.
 • Altartavlan från 1925 är utförd av Georg Hansen, Landskrona och föreställer ”Maria vid Jesu kors”.
 • Nuvarande altarring tillkom 1902.
 • Predikstolen har troligen tillkommit på 1870-talet, men dess trappa ligger delvis på rester av den gamla medeltida södra sidoaltaret.
 • Det finns en målning från 1700-talet föreställande den ”heliga familjen”.
 • Inskriptionen på kyrkklockan lyder: ”Gån in i Herrans portar med tackande, uti hans gårdar med lovande, tacker honom, lover hans namn”.

Kyrkogården består av ca 100 gravar. Därav är 35 stycken kulturgravar. Bland annat är många medlemmar av släkten Tranchell begravda här. Bland vilka särskilt kan nämnas:

 • Carl Tranchell
  Harry Tranchell
  Justus Tranchell

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se

Interiör samt nya bilder 29/7 2020


TOFTA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Tofta kyrka är en kyrkobyggnad i Landskrona kommun. Den är församlingskyrka i Häljarps församling i Lunds stift.

Kyrkans långhus uppfördes troligen på 1100-talet. Kyrkorummets nuvarande valv tillkom på 1400-talet. Kyrktornet fick sin nuvarande utformning på 1600-talet.

 • Ett triumfkrucifix är från slutet av 1400-talet.
 • Nuvarande orgel med tio stämmor är tillverkad av Mårtenssons orgelfabrik i Lund. Orgeln är invigd 1971 och inbyggd i en äldre fasad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


VADENSJÖ KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Vadensjö kyrka i Vadensjö socken ligger högt uppe på Rönneberga backar, med en utsikt över Landskronaslätten och Öresund ända ned till Öresundsbron med Malmö och Köpenhamn. Kyrkan bildar, tillsammans med det före detta församlingshemmet och ett gammalt skolhus en väl sammanhållen enhet. Vadensjö var tidigare en egen församling, men ingår nu i Landskrona församling i Lunds stift.
Kyrkobyggnaden

Vadensjö kyrka är i huvudsak byggd på 1850-talet. De äldsta delarna av långhusets väggar och koret är dock från 1100- och 1200-talet, men det är inte mycket som återstår av den ursprungliga kyrkan. Dels blev den svårt förstörd under de Skånska kriget 1676 – 1679, dels blev den hårt restaurerad 1850. Vid krigens slut 1679 hade två gavlar rasat ned och i övriga väggar fanns stora gapande hål. Dessutom var predikstolen, altartavlan, dopfunten, skriftestolen och ljusstakarna borta.

Kyrkan återuppbyggdes efter krigen, men var redan omkring 1850 i behov av en ny restaurering. Denna utfördes av domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius. Kyrkan fick då ett lågt torn. År 1899 var det dags för en ny renovering, denna gång av Brunius’ efterträdare Henrik Sjöström. Han gav kyrkan ett högt torn, likadant som vi ser idag. I tornet finns två klockor: En större från 1854 och en mindre från 1976.

Kyrkans läge uppe på en höjd har gjort att den har varit svårt utsatt för stormar. Svåra stormskador skedde vid 1700-talets slut, då det mesta av taket förstördes. Likaså 1825 fick kyrkan svåra stormskador. Vid den senaste renoveringen, en genomgripande yttre renovering, år 2004-2005 stormskadades ånyo kyrkan. Denna gång raserades tornet.

I äldre tid (före 1830) hade kyrkan vapenhus och ingång från söder, mittför det nu mellersta fönstret på södra sidoväggen. Tornet hade ingen ingång till kyrkan. Ingång för att komma upp i själva tornet fanns via en särskild dörr på norra sidan av tornet.

 • Bänkinredningen är 24 bänkar från 1899, tillverkade av en snickerifabrik i Landskrona. De har också utfört altaret med bord och skrank.
 • Altaret är från 1899, rett träaltare målat i vitt med förgyllda ornament och med IHS på framsidan. Altarringen är likaså från 1899. Ringen är uppburen av 24 pelare med överliggare och knäfall klädda med grått tyg.
 • Altartavlan är målad av Johan Zacharias Blackstadius i Stockholm 1879, och föreställer ’Jesus välsignar barnen’. Tavlan kostade församlingen 3200 kronor i dåtida penningvärde.
 • Kormattan komponerades av Barbro Nilsson, och skänktes till kyrkan av syföreningen 1964. Den vävdes av Märta Måås-Fjetterströms ateljé i Båstad.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


ÖRJA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Örja kyrka är en dekonsekrerad kyrkobyggnad i Örja. Den var tidigare församlingskyrka i Örja församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan stod färdig 1868 efter ritningar av Otto August Mankell och ersatte då en äldre medeltida sen-romansk kyrka. Under golven av den gamla ”Assemunda-kyrkan”, under den nya kyrkan ligger ett antal personer begravda. De äldsta skall vara från medeltiden och en del från stormaktstiden och framåt. Den nya kyrkan är byggd i nygotisk stil av gult tegel och har ett tresidigt kor i öster och torn i väster.

Sedan 2003 är kyrkan stängd och den 18 oktober 2004 beslutade Lunds stift att kyrkan skulle tas ur bruk. Anledningen till detta var att för få besökte kyrkans gudstjänster och att kyrkan börjat förfalla, varför den avsakraliserades 2005. Församlingen ansökte därefter om att få riva kyrkan men hoppades kunna sälja den till lämplig intressent. År 2012 såldes kyrkan till en privatperson för en krona.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se
Vid fotografering juli 2014 ser det inte ut som om någon renovering eller inredning till bostad har utförts.