Allhelgonakyrkan Lund

Allhelgonakyrkan är en kyrkobyggnad i Lund, cirka 600 meter norr om Lunds domkyrka. Den tillhör Lunds Allhelgonaförsamling, Skåne, Lunds stift. År 1962 blev kyrkan församlingskyrka. Allhelgonakyrkan är 72 meter hög och därmed Lunds näst högsta byggnad.

Bonderups kyrka

Bonderups kyrka är en kyrkobyggnad i Bonderup. Den tillhör Dalby församling, tidigare Bonderups församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen i romansk stil med ett kor som var smalare än långhuset. På 1400-talet slogs valv, och 1850 byggdes ett torn.

Bosebo kyrka

Bosebo kyrka uppfördes 1652 i Bosebo socken i Småland. När en ny kyrka skulle byggas, flyttades den gamla kyrkan 1895 till Kulturen i Lund.

I kyrkan hålls gudstjänster, bröllop, dop, konserter och trettondagsvesper.

Dalby kyrka

Dalby kyrka, även kallad Dalby heligkorskyrka, är en kyrkobyggnad i Dalby sydöst om Lund. Den tillhör Dalby församling i Lunds stift och är en av Skandinaviens äldsta stenkyrkor.

Kyrkan anses vara den äldsta bevarade stenkyrkan på Skandinaviska halvön, grundlagd 1060.

Genarps kyrka

Genarps kyrka är en kyrkobyggnad i Genarp. Den är församlingskyrka i Genarps församling i Lunds stift.

Kyrkan är uppbyggd som en basilika och är unik eftersom den är den enda kyrkan som uppfördes under 1500-talet i Skåne, närmare bestämt 1590-1593 av slottsherren på Häckeberga slott, Hack Ulfstand.

Gödelövs kyrka

Gödelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Gödelöv. Den tillhör Genarps församling i Lunds stift. Kyrkan är församlingskyrka med kyrkogård som inhägnas av häckar.

Troligen härstammar kyrkan från 1200-talet. Tornet tillkom på 1300-talet. 1767 var kyrkan nära att rivas, men på grund av motstånd från sockenborna kunde kyrkan räddas.

Hardeberga kyrka

Hardeberga kyrka är en kyrkobyggnad i byn Hardeberga. Den tillhör Södra Sandby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes någon gång på slutet av 1100-talet. Under medeltiden byggdes en förlängning österut, kyrkan välvdes samt tornet och vapenhuset byggdes.

Helgeandskyrkan Lund

Helgeandskyrkan är en kyrkobyggnad i bostadsområdet Klostergården i Lund. Den är församlingskyrka i Helgeands församling i Lunds stift. Kyrkan invigdes på pingstdagen 1968 av dåvarande biskopen Martin Lindström och var från början en distriktskyrka inom Lunds domkyrkoförsamling.

Håstads kyrka

Håstads kyrka är en kyrkobyggnad i Håstad. Den tillhör Torns församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet i gotisk stil. Under medeltidens senare del byggdes ett kyrktorn. I övrigt var kyrkan orörd fram till år 1861 då den helt byggdes om av Carl Georg Brunius.

Hällestads kyrka

Hällestads kyrka är en kyrkobyggnad i Torna-Hällestad. Den tillhör Dalby församling, tidigare Hällestads församling, Skåne, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i sten på 1100-talet. På 1400-talet slogs valv, och en förlängning företogs västerut. Tornet tillkom troligen också i slutet av medeltiden.

Igelösa kyrka

Igelösa kyrka är en kyrkobyggnad i Igelösa. Den tillhör Torns församling i Lunds stift. Förr var kyrkan gravkyrka för Svenstorps säteris ägare.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med absid. På 1400-talet byggdes tornet och kyrkan välvdes.
Sarkofager i gravkoret.

Klosterkyrkan Lund

Sankt Peters klosters kyrka eller Klosterkyrkan är en kyrka belägen strax väster om järnvägen i Lund. Den är församlingskyrka i Sankt Peters klosters församling i Lunds stift. Den nuvarande kyrkan är från 1300-talet och uppförd i rött tegel i gotisk stil.

Lunds domkyrka

Lunds domkyrka är en kyrkobyggnad söder om parken Lundagård i centrala Lund. Den är domkyrka i Lunds stift och församlingskyrka för Lunds domkyrkoförsamling.

Lunds domkyrka kom till på 1100-talet efter att Lund hade blivit säte för Nordens ärkebiskop.

Lyngby kyrka

Lyngby kyrka är en kyrkobyggnad Lyngby. Den tillhör Genarps församling, tidigare församlingskyrka i Lyngby församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1882 i nyklassicistisk stil efter ritningar av August Lindvall från Malmö. Innan dess fanns en gammal medeltida kyrka av tegel en liten bit därifrån.

Maria Magdalena

Maria Magdalena kyrka är församlingskyrka Östra Torn i Lunds östra stadsförsamling.

Kyrkan uppfördes efter ritningar av arkitekterna Eva Andersson och Olof Meiby och invigdes 22 november 1992 av biskop K.G. Hammar.

Norra Nöbbelövs kyrka

Norra Nöbbelövs kyrka är en kyrkobyggnad i norra Lund. Den är församlingskyrka i Norra Nöbbelövs församling i Lunds stift.

Ursprungligen hade Norra Nöbbelöv en kyrka från 1100-talet i romansk stil. Denna hade varken torn eller absid.

Odarslövs kyrka

Odarslövs kyrka är en kyrkobyggnad i byn Odarslöv mitt på Lundaslätten. Den tillhör Torns församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och är byggd i romansk stil. Carl Georg Brunius, som även renoverade Lunds domkyrka, genomförde under 1800-talet omfattade ombyggnationer av kyrkan.

Petersgårdens kyrka

Petersgårdens kyrka är en kyrkobyggnad i Lund kommun. Den är församlingskyrka i S:t Peters klosters församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes den 27 februari 1965 som församlingshem. Arkitekter var Hans Westman och Fritz Österling.

Revinge kyrka

Revinge kyrka är en kyrkobyggnad i Revingeby. Den är församlingskyrka i Södra Sandby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes runt år 1200. Då bestod den bara av långhus och kor. Under 1400-talet byggdes trappgavelstornet och vapenhuset, och kyrkan välvdes.

Sankt Hans kyrka

Sankt Hans kyrka är en kyrkobyggnad i Lund. Den är församlingskyrka i Lunds östra stadsförsamling i Lunds stift.

Kyrkan, belägen i stadsdelen Norra Fäladen, invigdes 27 mars 1971 och är en modernistisk kyrka i tegel ritad av Hakon Ahlberg, Yngve Lundquist och Hans Rendahl.

Sankt Knuts kyrka

Sankt Knuts kyrka är en kyrkobyggnad i Lund tillhörande Lunds östra stadsförsamling i Lunds stift.

Kyrkan ligger i Linero Centrum och är en stadsdelskyrka för området Linero. Den är namngiven efter kung Knut den helige, som på 1080-talet skänkte stora jordegendomar till Lunds domkyrka.

Sankt Laurentii kyrka Lund

Sankt Laurentii kyrka är en kyrkobyggnad i Lund. Den invigdes 1970 och är knuten till studentbostäderna Laurentiistiftelsen i Lund. Kyrkan ligger i korsningen Kastanjegatan - Södra vägen i södra Lund. För utformningen av kyrkan svarade Småhusbyrån. Kyrkan ligger inom Helgeands församlings område.

Silvåkra kyrka

Silvåkra kyrka är en kyrkobyggnad i Silvåkra. Den tillhör Veberöds församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet då koret byggdes. Sedan dess har kyrkan byggts om ett flertal gånger.

Stora Råby kyrka

Stora Råby kyrka är en tegelkyrka i Stora Råby. Den tillhör Lunds östra stadsförsamling i Lunds stift. Kyrkan är belägen på en grusås 27 meter över havet och har en kyrkogård som inhägnas av en kallmur.

Stångby kyrka

Stångby kyrka är en kyrka i Stångby kyrkby någon mil nordväst om Lund. Den är församlingskyrka i Torns församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från 1100-talet och består av halvrund absid, kor, långhus och kyrktorn. Murarna är helt täckta av vit puts.

Södra Sandby kyrka

Södra Sandby kyrka är en kyrkobyggnad i den norra delen av Södra Sandby. Den är församlingskyrka i Södra Sandby församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talets slut. Under senare delen av medeltiden byggdes tornet av gråsten.

Vallkärra kyrka

Vallkärra kyrka är en kyrka i byn Vallkärra på Lundaslätten. Den tillhör Torns församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil, men av den kyrkan finns nu bara koret kvar.

Veberöds kyrka

Veberöds kyrka är en kyrkobyggnad i Veberöd. Den är församlingskyrka i Veberöds församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes runt år 1200. 1830 färdigställdes norra korsarmen. 1848 byggdes det nuvarande tornet. 1860 byggdes södra korsarmen.

Vombs kyrka

Vombs kyrka är en kyrkobyggnad som står på en kulle ovanför samhället Vomb. Den tillhör Veberöds församling i Lunds stift. Knappt en kilometer nordost om kyrkan ligger Vombsjön.

Liksom så många andra skånska kyrkor härstammar Vombs kyrka från tiden omkring år 1200.

Västra Hoby kyrka

Västra Hoby kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Hoby. Den är församlingskyrka i Torns församling i Lunds stift.

Större delarna av kyrkan härstammar från år 1886 då man tidigare hade rivit det mesta av den gamla kyrkan enligt Abraham Ludvig Hedins ritningar. Av den tidigare kyrkan återstår bara kyrktornet från medeltiden.