Bunkeflo kyrka

Bunkeflo kyrka är en kyrkobyggnad i Bunkeflo. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift. Kyrkan är belägen cirka 2 km öster om tätorten Bunkeflostrand. Den ligger någon km söder om Malmö, ca 1 km sydost om Hyllie station.

Bunkeflo strandkyrka

Bunkeflo strandkyrka är en kyrkobyggnad i Bunkeflostrand. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1989-90, men genomgick en omfattande renovering och ombyggnad 2005, detta för att kunna möta efterfrågan från Bunkeflostrands växande befolkning.

Fosie kyrka

Fosie kyrka är en kyrkobyggnad i området Fosieby i Malmö. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd på Malmös högsta punkt 37 meter över havet. Sin nuvarande utformning erhöll kyrkan vid en ombyggnad 1896 då dess medeltida prägel gick förlorad.

Glostorps kyrka

Glostorps kyrka ligger i Glostorp. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Glostorp kyrka är troligtvis uppförd under 1100-talet vilket dopfunten antyder. Under medeltiden fanns också en kyrka i den söder om Glostorps by närbelägna byn Barstorp.

Heliga Trefaldighetskyrkan

Heliga Trefaldighetskyrkan är en kyrkobyggnad i Malmö i Lunds stift. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Fosie församling.

Kyrkan invigdes den första september, 1939, och byggdes ursprungligen som en del av Fosie församlingshus. År 1969 blev den församlingskyrka för den då nybildade Eriksfälts församling.

Husie kyrka

Husie kyrka är en kyrkobyggnad i östra Malmö. Den är församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av murmästare Johan Stenberg 1855-57 efter ritningar av Carl Georg Brunius. Den invigdes 22 november 1857 av biskop Johan Henrik Thomander.

Hyllie kyrka

Hyllie kyrka är en kyrkobyggnad i Kroksbäck i Malmö. Den är församlingskyrka i Hyllie församling i Lunds stift.

Hyllie kyrka invigdes 1985. Hyllies medeltida kyrka i Hyllieby revs när Limhamns kyrka byggdes 1889.

Från den ursprungliga kyrkan från 1200-talet finns en dopfunt.

Kirsebergs kyrka

Kirsebergs kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1920-talet som en småkyrka inom S:t Pauli församling. Den invigdes officiellt den 6 januari 1928, men användes t ex vid julottan 1927.

Limhamns kyrka

Limhamns kyrka är en kyrkobyggnad i Limhamn, ritad av arkitekt August Lindvall. Den är församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Kyrkan invigdes i oktober år 1890 och ersatte en medeltida tegelkyrka med trappgaveltorn som revs 1889, i Hyllieby.

Lockarps kyrka

Lockarps kyrka är en kyrkobyggnad i Lockarp. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1885-1886 efter Ernst Jacobssons ritningar.

Oxie kyrka

Oxie kyrka är en kyrkobyggnad i Oxie cirka 11 km öster om Malmö centrum. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100-talet och räknas idag som Malmö kommuns äldsta kyrka.

Sankt Andreas kyrka Malmö

Sankt Andreas kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Petri församling i Lunds stift. Kyrkans administrativa lokaler och församlingshem ligger i en lägre del som omsluter ett klostergårdsliknande uterum väster om själva kyrkan.

I anslutning till kyrkan byggdes Fridhemsskolan efter ritningar av Bror Thornberg.

Sankt Johannes kyrka Malmö

Sankt Johannes kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är församlingskyrka i Sankt Johannes församling i Lunds stift och är namngiven efter aposteln Johannes. Kyrkan ligger i närheten av Triangeln. Citytunnelns uppgång Triangeln nord ligger på mark som sålts av församlingen och platsen utanför heter Johannesplatsen. Kyrkan byggdes till den församling som bildades i de nybyggda arbetarkvartern vid Möllevången.

Sankt Matteus kyrka

Sankt Matteus kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Johannes församling i Lunds stift.

Kyrkan stod färdig 1983 och är utformad av professor Sten Samuelson och bryter markant mot den traditionella bilden av en kyrka. Kyrkan ligger i Annelund i direkt anslutning till parken Enskifteshagen.

Sankt Mikaels kyrka Malmö

Sankt Mikaels kyrka är en kyrkobyggnad i stadsdelen Lindeborg i södra Malmö. Den är församlingskyrka i Hyllie församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1976-78 efter ritningar av Bror Thornberg och Einar Jangbro.

Sankt Pauli kyrka

Sankt Pauli kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö i Lunds stift. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Johannes församling. Kyrkan är en sexkantig centralkyrka i gult tegel.

Sankt Petri kyrka

Sankt Petri kyrka är en kyrkobyggnad i centrala Malmö. Den är församlingskyrka i Malmö Sankt Petri församling i Lunds stift. Den är byggd som en basilika med tre skepp och tvärskepp.

Sankta Maria kyrka Malmö

Sankta Maria kyrka är en kyrkobyggnad vid Nobelvägen i Malmö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Malmö S:t Johannes församling i Lunds stift.

Kyrkan är till formen en basilika med mittskepp och två sidoskepp. Ett 25 meter högt klocktorn med tre klockor är rest på en terrasserad plan utanför kyrkan.

Byggnaden uppfördes 1928 som Västra Skrävlinge församlingshus efter ritningar av August Ewe och Carl Melin.

Södra Sallerups kyrka

Södra Sallerups kyrka är en kyrkobyggnad i Malmö. Den är församlingskyrka i Husie församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar är långhuset som uppfördes under 1100-talets senare hälft. Tornet tillkom på 1200-talet.

Tygelsjö kyrka

Tygelsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Tygelsjö. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1903-1904 och invigdes 22 januari 1905 av biskop Gottfrid Billing.

Västra Klagstorps kyrka

Västra Klagstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Klagstorp. Den är sedan 2014 församlingskyrka i Limhamns församling i Lunds stift.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes hade Västra Klagstorp en romansk kyrka från 1100-talet. Under 1880-talet revs denna, förutom dess trappgavelstorn som bevarades.

Västra Skrävlinge kyrka

Västra Skrävlinge kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Skrävlinge. Den är församlingskyrka i Fosie församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i området Almgården, bredvid den inre Ringvägen i Malmö.