Se en kortare översikt över kyrkor i Olofströms kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

JÄMSHÖGS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Jämshögs kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Jämshögs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger i sydöstra utkanten av samhället Jämshög, cirka 250 meter öster om Holjeån.

Första kyrkan på platsen var enligt traditionen en träkyrka som uppfördes i början av 1100-talet. Denna ersattes av en tegelkyrka som uppfördes tidigt på 1200-talet. Dess korgavel och norra sida ingår i nuvarande kyrkobyggnad. Under nordiska sjuårskriget 1563 – 1570 förstördes kyrkan och när den återuppfördes förlängdes långhuset åt väster. En sakristia tillkom 1778.

1 september 1803 eldhärjades kyrkan och den omgivande kyrkbyn då klockstapeln, prästgården och sju bondgårdar totalförstördes. Kyrkans murar stod dock kvar. Nuvarande kyrka började uppföras 20 juni 1804 efter ritningar av arkitekt Olof Tempelman. I Tempelmans ritningar ingick en förlängning åt väster med ett torn. Denna tillbyggnad genomfördes 1832 – 1833 då även ett gudmorshus vid norra sidan tillkom.

  • En kyrkklocka göts om efter branden 1803, men är ursprungligen gjuten i Åhus år 1100.
  • Ett krucifix är från omkring 1500.
  • Två figurer föreställande Mose och Johannes Döparen fanns tidigare i en altaruppsats från 1600-talet.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


KYRKHULTS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Kyrkhults kyrka är Kyrkhults församlings huvudsakliga gudstjänstlokal och ligger mitt i tätorten Kyrkhult. Kyrkan uppfördes efter arkitekten F.G.A. Dahls ritningar och invigdes 1865.

Den murade kyrkan består av ett treskeppigt långhus med kyrktorn i väster samt femsidig korabsid i öster. Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel i dörr- och fönsteromfattningar. De vitputsade fasaderna uppbryts av stora rundbågefönter. Absiden har en rad, högt sittande, små fönster (inspirerad av romanskt kolonettgalleri). Långhuset täcks av ett sadeltak, absidens tak är valmat. Tornet har rundbågiga, tudelade ljudgluggar (romanskt formspråk) och avslutas med sidogavlar och kort spira. Ingång sker från tornets västsida, sidoingångar finns på mitt på norra och södra långsidan (markerade med gavelfrontoner). Smala träpelare indelar kyrkorummet i tre skepp. Sidoskeppen täcks av plana trätak, medan det bredare och högre mittskeppet har ett träpanelat tredingstak. En triumfbåge markerar öppningen till korabsiden, där sakristian är inrymd bakom altarskranket. Mittskeppets apostla- och profetbilder är utförda av artisten Magnus (Måns) Jönsson 1865. Kyrkan har nära 800 sittplatser.

1863 föreskrevs att Kyrkhult skulle skiljas från Jämshögs pastorat och bilda egen församling. Kyrkan uppfördes under mycket arbete av i stort sett alla arbetsföra personer i den nya församlingen och invigdes 27 augusti 1865. Kyrkan restaurerades 1930 efter förslag av arkitekten Melchior Wernstedt.

  • I tornet hänger två kyrkklockor som är gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.
  • Altartavlan målades sommaren 1867 av konstnären Bengt Nordenberg.

Orgeln byggdes 1897 – 1898 av Setterquist & Son i Örebro. Den hade 16 stämmor.
1956 byggdes en orgel av Frede Aagaard den renoverades 1970 av J Künkels orgelverkstad.
Efter en rekonstruktion av Tostareds Kyrkorgelfabrik återinvigdes orgeln i februari 2006. Fasaden är från orgeln byggd 1898.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


OLOFSTRÖMS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Olofströms kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Jämshögs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger centralt i samhället Olofström.

Ursprungliga byggnaden är ett kapell som uppfördes 1933. En ombyggnad genomfördes 1962 under ledning av arkitekterna Hanna och Roy Victorson i Karlshamn. Entréhallen och församlingsgårdens nordvästra flygel byggdes till 1986 under ledning av arkitekt K.E. Dudzik i Hässleholm.

Söder om kyrkan står klockstapeln som uppfördes 1939 efter ritningar av arkitekt Martin Westerberg i Stockholm. Kyrkklockorna är gjutna av Bergholtz klockgjuteri i Stockholm. Storklockan väger 632 kg och lillklockan väger 348 kg.

  • Korväggens konstverk ”Jesus välsignar barnen” är utfört av konstnären Stefan Thorén i Stockholm.
  • Dopfunten är från 1988 och tillhörande dopfat av silver är från 1939.
  • Altarbord och altarskrank är formgivna av arkitekt Jörgen Egmose i Växjö. De tillkom vid kyrkans 50-årsjubileum 1983.
  • På södra väggen finns ett krucifix utfört av bildsnidaren Tony Nederegger i Österrike. Krucifixet som invigdes 1978 är en gåva till kyrkan.
  • I entréhallen står en ljusbärare utformad av konstnären Jouni Ruokojärvi i Olofström.

Den första orgeln byggdes 1954 av Fredriksborgs orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark med 9 stämmor.
Orgeln med 18 stämmor är tillverkad 1978 av J. Künkels orgelverkstad i Lund.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se