Rya kyrka

Rya kyrka är en kyrkobyggnad i Ekets samhälle i Örkelljunga kommun. Den är församlingskyrka i Rya församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka föregicks av en medeltida kyrka som uppfördes någon gång i slutet av 1100-talet på en kulle vid Rya.

Skånes-Fagerhults kyrka

Skånes-Fagerhults kyrka är en kyrkobyggnad i Skånes-Fagerhult i Örkelljunga kommun. Den tillhör Skånes-Fagerhults församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrkobyggnad byggdes 1899 - 1900 efter ritningar av Fredrik Lilljekvist. Den ersatte en kyrka från tidig medeltid som var byggd av gråsten och hade ett spåntak.

Åsljunga småkyrka

Åsljunga småkyrka är en kyrkobyggnad i samhället Åsljunga i Örkelljunga kommun. Den tillhör Örkelljunga församling i Lunds stift.

Åsljunga gamla småskola uppfördes 1914 och var i bruk fram till 1959 då den ersattes av en ny skolbyggnad. I början av 1960-talet lät man bygga om gamla skolbyggnaden till en småkyrka.

Örkelljunga kyrka

Örkelljunga kyrka är en kyrkobyggnad i Örkelljunga. Den tillhör Örkelljunga församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes troligtvis i början av 1300-talet. Bygdens befolkning hade då blivit så talrik, att den förmådde bygga en egen sockenkyrka.