Emmislövs kyrka

Emmislövs kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Emmislöv i Östra Göinge kommun. Den tillhör Broby-Emmislövs församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd av tegel i romansk stil och uppfördes troligen vid slutet av 1100-talet. Sakristian tillkom på 1300-talet. Kyrkorummets nuvarande takvalv tillkom troligen i början av 1400-talet.

Glimåkra kyrka

Glimåkra kyrka är en kyrkobyggnad i tätorten Glimåkra i Östra Göinge kommun. Den är församlingskyrka i Glimåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes 1837–38, med efterarbeten fram till 1842, av byggmästare Ola Borgström från Sölvesborg efter en offert på 16 400 kronor.

Gryts kyrka

Gryts kyrka är en kyrkobyggnad i kyrkbyn Gryt i Östra Göinge kommun. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes på 1100- eller 1200-talet i romansk stil och bestod ursprungligen av ett smalt, brett västtorn, långhus, kor och absid.

Den vitkalkade kyrkan är en patronatskyrka till Wanås slott. I kyrkan finns herrskapsläktaren kvar.

Hjärsås kyrka

Hjärsås kyrka är en kyrkobyggnad som ligger i samhället Hjärsås i Östra Göinge kommun omkring sex kilometer öster om Knislinge. Kyrkan tillhör Hjärsås församling i Lunds stift.

I sin nuvarande form består kyrkan av ett rektangulärt långhus som i öster har ett smalare kor och en halvrund absid. Vid långhusets västra kortsida finns ett kraftigt kyrktorn med ingång.

Knislinge kyrka

Knislinge kyrka är en kyrkobyggnad i Knislinge. Den tillhör Knislinge-Gryts församling i Lunds stift.

Knislinge kyrka började uppföras i början av 1200-talet. Den är känd för sina medeltida målningar.

Kviinge kyrka

Kviinge kyrka är en kyrkobyggnad i Kviinge (Hanaskog). Den tillhör Kviinge församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan är från slutet av 1300-talet. Det är en romansk absidkyrka av gråsten.

Sibbhults kyrka

Sibbhults kyrka är en kyrkobyggnad i Sibbhult i Östra Göinge kommun. Den tillhör Hjärsås församling i Lunds stift.

Träkyrkan uppfördes sommaren 1942 efter ritningar av slottsarkitekt Knut Nordenskjöld.

Östra Broby kyrka

Östra Broby kyrka är en kyrkobyggnad i Broby i Östra Göinge kommun. Den tillhör sedan 1 januari 2014 Broby-Emmislövs församling i Lunds stift, dessförinnan Östra Broby församling.