Se en kortare översikt över kyrkor i Perstorps kommun HÄR, eller fotsätt till den fulla versionen här nedanför.

ODERLJUNGA KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Oderljunga kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Oderljunga intill Länsväg 108. Den tillhör Perstorps församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka ritades av Johan Adolf Hawerman och uppfördes 1852-54 och ersatte en kyrka i romansk stil från slutet av 1100-talet. Kyrkan består av långhus med korsarmar åt norr och söder och kyrktorn i väster. Kyrkorummet är ”felvänt” eftersom kor och altare ligger vid västra sidan intill tornet. Huvudingången ligger vid östra sidan precis intill vägen.

Kyrkorummets korvägg domineras av en al frescomålning utförd av Kaj Siesjö från Perstorp. Målningen tillkom 1955 när kyrkan fyllde 100 år. Målningens motiv utgår från orden i Matteus 11:28 ”Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro”.

 • Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium, troligen från 1200-talet. Funten är huggen i två delar och består av en rund cuppa med fyrsidig fot. Tillhörande dopfat i mässing kan vara från 1500-talet eller möjligen 1600-talet. En relief i dess botten skildrar bebådelsen.
 • Från förra kyrkan kommer en altaruppsats snidad 1643. Den står numera i norra sidoskeppet.
 • Predikstolen är snidad 1741 av amiralitetsbildhuggaren Niclas Ekencrantz och fanns även i gamla kyrkan.
 • I taket hänger tre ljuskronor som skänktes till kyrkan 1914.
 • Orgeln med 29 stämmor och tre manualer är byggd 1952 av Grönlunds Orgelbyggeri i Gammelstad.
 • I tornet hänger två klockor. Lillklockan härstammar troligen från 1400-talet, medan storklockan är tillverkad 1936.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se


PERSTORPS KYRKA

Hitta till kyrkan: Klicka här.

Perstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Perstorp. Kyrkan är församlingskyrka i Perstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan ligger utmed Oderljungavägen som går från Väg 21 norrut. Den uppfördes under senare delen av 1100-talet och färdigställdes i början av 1200-talet. Den byggdes i romansk stil med ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och halvrund absid. Absiden revs 1836 och en sakristia byggdes året efter.

En huvudingång i söder kompletterades av en andra port i norr, som ledde in till kvinnornas sida. Över denna port fanns en läktare, dit vissa församlingsbor hänvisades vid gudstjänster.

Långhuset var försett med gluggliknande fönster, kanske för att kyrkan också skulle tjäna till försvarsändamål. En sådan glugg ser man fortfarande resterna av till vänster om huvudingången.

Taket var ursprungligen plant och uppfört i trä. Korsvalven slogs först under senare delen av medeltiden, då tekniken behärskades.

Ett vapenhus tillbyggdes framför södra ingången under senare delen av medeltiden. Vapenhusets ursprungliga gråstensgolv togs fram vid en restaurering 1964.
Inventarier

 • Altartavlan, i vackra allmogefärger, tros ha tillkommit redan på 1500-talet. De nedre bilderna visar Jesu dop och instiftandet av nattvarden. De övre bilderna föreställer Elie himmelsfärd och Kristi återkomst till den yttersta domen.
 • Predikstolen, som omnämns redan 1623, förnyades 1741 av bildhuggaren Niklas Ekenkrantz.
 • Den solida ekdörren från 1400-talet, som pryds av vackra smidesornament, var mellan åren 1901-64 i förvar på Malmö museum.
 • Ovanför dörren ser man den korsfäste Kristus från det medeltida triumfkrucifixet. Denna ekskulptur förvarades 1915-83 på Lunds universitets historiska museum.
 • Den hårt angripne Mariaskulpturen i ek från omkring 1250, återfanns vid 1900-talets början, tillsammans med krucifixet, bland bråte i klockstapeln. Den förvaras nu på Lunds universitets historiska museum och en exakt kopia skars, även den i ek, 1967 av bildhuggaren Bertil Nyström, Slite. 1989 blev skulpturen färgsatt av konstnären Mårten Hultenberg, Flädie.
 • Ovan nämnda skulptur är placerad i nischen intill den medeltida dopfunten, vars mässingsfat daterar sig till 1688. Ovanför dopfunten hänger Jakob Ullbergs rikt utsirade sexkantiga baldakin från 1700-talet.
 • I det vänstra korfönstret förvaras en restaurerad vinflaska i glas, tillverkad på Henrikstorps glasbruk i Perstorp och skänkt till kyrkan 1754.
 • Kyrkan fick sin första orgel 1902. Den fungerade fram till 1954, då den nuvarande danska Krohn-orgeln installerades. Vid renoveringen 1964 byggdes orgeln ut.

Upplysningarna hämtade från Wikipedia.se