Oderljunga kyrka

Oderljunga kyrka är en kyrkobyggnad i samhället Oderljunga intill Länsväg 108. Den tillhör Perstorps församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka ritades av Johan Adolf Hawerman och uppfördes 1852-54 och ersatte en kyrka i romansk stil från slutet av 1100-talet.

Perstorps kyrka

Perstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Perstorp. Kyrkan är församlingskyrka i Perstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan ligger utmed Oderljungavägen som går från Väg 21 norrut. Den uppfördes under senare delen av 1100-talet och färdigställdes i början av 1200-talet.