Hassle-Bösarps kyrka

Hassle-Bösarps kyrka är en kyrkobyggnad i byn Hassle-Bösarp omkring två kilometer söder om Skurup. Den tillhör Skurups församling i Lunds stift.

Kyrkan är belägen på en höjd omgiven av ett kuperat odlingslandskap.

Hassle-Bösarp fick sin första kyrka på 1500-talet, men den vet man inte mycket om. Den kyrkan revs på 1860-talet för att ge plats åt en större kyrka.

Katslösa kyrka

Katslösa kyrka är en kyrka i Katslösa. Den tillhör Villie församling i Lunds stift.

Katslösa gamla kyrka var en romansk kyrka från 1100-talet med absid. När den förfallit ersattes den av den nuvarande kyrkan på 1870-talet. Från medeltiden återstår den lilla kyrkklockan.

Sankt Laurentii Skivarp

Sankt Laurentii kyrka är en kyrkobyggnad i Skivarp. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes av kalksten, troligen under 1100-talets mitt eller andra hälft. Valven slogs på 1400-talet. Även trappgavelstornet byggdes under medeltiden.

Skurups kyrka

Skurups kyrka är en kyrkobyggnad i utkanten av Skurup, tillägnad jungfru Maria. Den tillhör Skurups församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet. På 1300-talet välvdes den. Vid mitten av 1500-talet gjordes en förlängning i väster. Tornet har trappgavel. 1856-1857 tillbyggdes korsarmarna under Carl Georg Brunius ledning.

Slimminge kyrka

Slimminge kyrka är en kyrkobyggnad i Slimminge. Den tillhör Villie församling i Lunds stift.

Slimminge kyrka uppfördes 1807 då det breda långhuset byggdes. En grundlig ombyggnad genomfördes 1905. Då tillkom ett kvadratiskt västtorn med en smal spira.

Solberga kyrka

Solberga kyrka är en kyrkobyggnad i Solberga. Den tillhör Villie församling i Lunds stift. Kyrkan var tidigare församlingskyrka i Solberga församling.

Solberga kyrka byggdes 1865 efter att man rivit den gamla kyrkan i gråsten från tidig medeltid. Kyrkan ansågs för liten för att rymma det då stora antalet kyrkobesökare, bl.a. från gårdsfolket på Torsjö säteri som tillhörde Solberga socken.

Svenstorps kyrka

Svenstorps kyrka är en kyrka med kyrkogård i Svenstorp i Skurups kommun. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift. Kyrkan var fram till år 2002 församlingskyrka i Svenstorps församling.

Kyrkan är en salkyrka med vit puts på utsidan. Kyrktornet härstammar från 1542, medan övriga delar uppfördes år 1854.

Villie kyrka

Villie kyrka, även kallad Helga Trefaldighets Kyrka, är en kyrkobyggnad i Villie. Den är församlingskyrka i Villie församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden består av ett ursprungligen romanskt långhus samt korsarmar som tillkom vid en omfattande restaurering och ombyggnad 1740.

Västra Nöbbelövs kyrka

Västra Nöbbelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Nöbbelöv. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift.

Salkyrkan härstammar från mitten av 1100-talet och försågs något senare med kyrktorn. Under 1300-talet byggdes långhuset ut och kyrkorummet fårsågs med valv.

Västra Vemmenhögs kyrka

Ursprungligen stod en medeltidskyrka från 1100-talet på platsen. länge var kyrkan utan något klocktorn men under 1700-talet byggdes ett sådant av gråsten från åkrarna i närheten till. I början av 1800-talet kom man fram till att kyrkan behövde renoveras. Då inget hände fick byns egna invånare ta initiativ och renoveringen kom igång 1811.

Örsjö kyrka

Örsjö kyrka är en kyrkobyggnad i Örsjö i Skurups kommun. Den tillhör Villie församling i Lunds stift.

Koret och den halvrunda absiden är förmodligen från 1100-talet. Långhuset byggdes om på 1300-talet. Det breda tornet i väster tillkom troligen på 1200-talet.

Östra Vemmenhögs kyrka

Östra Vemmenhögs kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Vemmenhög. Den tillhör Skivarps församling i Lunds stift.

När kyrkan uppfördes på 1100-talet var den ett enkelt hus med platt tak. Valven i rundbågestil är byggda betydligt senare. År 1580 byggdes gravkoret, där många av ägarna till Dybäcks slott ligger begravda.