Bjällerups kyrka

Bjällerups kyrka är en stenkyrka i Stora Bjällerup. Den tillhör S:t Staffans församling i Lunds stift. Kyrkan var församlingskyrka fram till år 2000 då Bjällerups församling uppgick i S:t Staffans församling.

Kyrkan uppfördes troligen någon gång på 1100-talet. Koret är smalt och hade tidigare en absid som revs på 1800-talet. Tornet är kraftigt och möjligen byggt för försvarsändamål.

Brågarps kyrka

Brågarps kyrka är en kyrkobyggnad i Staffanstorp och församlingskyrka i Sankt Staffans församling i Lunds stift. Den inhägnas av häck och murverk.

Kyrkan byggdes på 1100-talet av gråsten och välvdes på 1400-talet. Tornet byggdes 1854. I absiden finns en fönster med glasmålningar utförda av Martin Emond.

Esarps kyrka

Esarps kyrka är en kyrkobyggnad i Esarp. Den tillhör Sankt Staffans församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talet. År 1860 gjordes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Johan Fredrik Åbom. Då blev kyrkan bredare mot norr och fick en tresidig sakristia i öster.

Görslövs kyrka

Görslövs kyrka är en kyrkobyggnad i Görslöv och Staffanstorps kommun i Skåne. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan härstammar från den romanska tiden. Valven slogs på 1300-talet och senare under medeltiden fick kyrkan ett torn i väster.

Knästorps kyrka

Knästorps kyrka är en kyrkobyggnad i Knästorp. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet i romansk stil med långhus, kor och absid. Ett brett torn uppfördes inte långt därefter. Triumfbågen är ursprunglig.

Kyrkheddinge kyrka

Kyrkheddinge kyrka är en stenkyrka mitt i samhället Kyrkheddinge som ligger några kilometer öster om Staffanstorp. Kyrkan tillhör Sankt Staffans församling i Lunds stift.

Kyrkobyggnaden härstammar från 1100-talet men byggdes ut under 1400-talet och 1800-talet.

Mölleberga kyrka

Mölleberga kyrka är en kyrkobyggnad i Mölleberga. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under 1100- eller 1200-talet i romansk stil med långhus, kor och absid. Valv och torn byggdes på 1400-talet. Ett vapenhus revs på 1860-talet och ingången flyttades till tornet.

Nevishögs kyrka

Nevishögs kyrka är en kyrkobyggnad i Nevishög strax söder om Staffanstorp. Den tillhör Sankt Staffans församling i Lunds stift. Kyrkan inhägnas av häck och kallmur.

Kyrkans äldsta delar är långhuset som kom till runt år 1200. På 1400-talet välvdes kyrkan och fick ett torn.

Särslövs kyrka

Särslövs kyrka är en kyrkobyggnad i småorten Särslöv och Djurslöv, strax väster om Staffanstorp. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under den romanska tiden. Från denna tid finns kor och långhus bevarat. Valv slogs på 1400-talet. 1862 byggdes kyrkans spetsiga torn med trappgavlar som ersatte en tidigare klockstapel.

Tottarps kyrka

Tottarps kyrka är en kyrkobyggnad i Tottarp. Den tillhör Uppåkra församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes under den romanska tiden. På 1400-talet byggdes torn och slogs valv.

Uppåkra kyrka

Uppåkra kyrka är en kyrkobyggnad i Uppåkra. Den är församlingskyrka i Uppåkra församling i Lunds stift.

Uppåkra kyrka ligger på ungefär samma plats som den tidigare medeltida kyrkan låg.