Asks kyrka

Asks kyrka är en kyrkobyggnad i Ask. Den är församlingskyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift.

Kyrkan har långhus med västtorn, kor och vapenhus. Den är byggd av gråsten och är putsad och vitmålad. Kyrkan är byggd 1876-77 enligt Ernst Jacobssons ritningar och ersatte en tidigare romansk absidkyrka, som låg strax söder om den nuvarande kyrkan.

Billeberga kyrka

Billeberga kyrka är en kyrkobyggnad i Billeberga Den är församlingskyrka i Billeberga-Sireköpinge församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrkobyggnad förgicks av en medeltida kyrka i romansk stil som låg något kvarter väster om den nuvarande kyrkan.

Felestads kyrka

Felestads kyrka är en kyrkobyggnad i södra Svalöv. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i romansk stil av tegel runt år 1200. Koret är smalt och har en absid. På 1870-talet byggdes kyrkan om efter Carl Georg Brunius ritningar.

Halmstads kyrka

Halmstads kyrka är en kyrkobyggnad i Halmstads socken i Skåne. Den tillhör Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift.

Där nuvarande kyrka står uppfördes en kyrkobyggnad under 1100-talet. Denna revs 1862 och en ny stenkyrka stod färdig 1863 enligt arkitekt Johan Adolf Hawermans ritningar. Det medeltida kyrktornet revs inte utan ingår i nuvarande kyrkobyggnad.

Konga kyrka

Konga kyrka är en kyrkobyggnad i Konga. Den tillhör Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes av sten i romansk stil omkring år 1200. Då bestod kyrkan av absid, kor och långhus. Under 1400-talet slogs valven.

Kågeröds kyrka

Kågeröds kyrka är en kyrkobyggnad i Kågeröd. Den är församlingskyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift.

Kyrkan är byggd av sten i romansk stil och härstammar troligen från senare delen av 1100-talet. Valven slogs på 1400-talet och sannolikt tillkom då kyrktornet.

Källs-Nöbbelövs kyrka

Källs-Nöbbelövs kyrka är en kyrkobyggnad i Källs-Nöbbelöv. Den är församlingskyrka i Teckomatorps församling i Lunds stift. Den invigdes 1959 och var då den tredje kyrkan som byggts i församlingen.

Norra Skrävlinge kyrka

Norra Skrävlinge kyrka är en kyrkobyggnad i Norra Skrävlinge. Den tillhör Teckomatorps församling i Lunds stift. Den ligger intill riksväg 17 och ungefär halvvägs på den 6 km långa sträckan mellan Teckomatorp och Marieholm.

Norrvidinge kyrka

Norrvidinge kyrka är en kyrkobyggnad i Norrvidinge. Den tillhör Teckomatorps församling i Lunds stift. Den ligger intill Länsväg 108 ungefär halvvägs mellan Kävlinge och Marieholm och cirka 5 km söder om Teckomatorp.

Norrvidinge kyrka uppfördes i slutet av 1100-talet.

Röstånga kyrka

Röstånga kyrka är en kyrkobyggnad i Röstånga. Den är församlingskyrka i Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes av sten i romansk stil omkring år 1200. Det låga tornet i väster tillkom 1813. Långhuset förlängdes åt öster, troligen 1832, då nuvarande raka kor tillkom.

Sireköpinge kyrka

Sireköpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Sireköpinge. Den är församlingskyrka i Billeberga-Sireköpinge församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes av sandsten i romansk stil under senare delen av 1100-talet. Kvar från denna tid finns koret och den halvrunda absiden.

Stenestads kyrka

Stenestads kyrka är en kyrkobyggnad i Stenestad tillhörande Kågeröd-Röstånga församling i Lunds stift. Den är Skånes högst belägna kyrka, 188 meter över havet.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet i huggen sandsten. Den bestod ursprungligen av en absid, kor och ett långhus. Från början var endast absiden försedd med ett valv.

Svalövs kyrka

Svalövs kyrka är en kyrkobyggnad i Svalöv. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift. Kyrkan ligger cirka 2 km norr om Svalövs centrum intill Länsväg 106 mot Kågeröd.

Svalövs kyrka invigdes den 28 juli 1878 och ersatte en äldre kyrka byggd 1175 av Mårten Stenmästare. Grunderna till den gamla kyrkan är bevarade.

Tirups kyrka

Tirups kyrka är en kyrkobyggnad i Tirup cirka 5 km väster om Svalöv. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift. Den 14 juli 1677 stod slaget vid Landskrona intill kyrkan.

Kyrkan i gråsten härstammar från 1100-talet. Av de äldsta delarna finns mycket lite kvar. En omfattande ombyggnad gjordes 1843.

Torrlösa kyrka

Torrlösa kyrka är en kyrkobyggnad i Torrlösa. Den tillhör Svalövsbygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan som har formen av ett grekiskt kors är ritad av Carl Georg Brunius i Lund och uppfördes 1844-1849.

Altartavlan tillkom 1929 och är en kopia av Carl Blochs "Christus consolator" i Sofia Albertina kyrka i Landskrona.