Bara kyrka

Bara kyrka är en kyrkobyggnad nordost om tätorten Bara. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes i romansk stil runt år 1200. Från början bestod kyrkan av långhus med ett mindre kor och en halvrund absid i öster.

Bjärshögs kyrka

Bjärshögs kyrka är en kyrkobyggnad i Bjärshög. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Förr användes en romansk medeltidskyrka utan torn men med smalt kor. Gamla kyrkan, som sannolikt var byggd på 1200-talet, revs 1894. Den nya kyrkan uppfördes 1895–1897 av maskinslaget tegel i nygotisk stil.

Börringe kyrka

Börringe kyrka är en kyrkobyggnad i Börringe. Den tillhör Svedala församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes i nyklassicistisk stil 1783-1787 när Lemmeströ församling införlivades 1781. Bygget leddes av riksrådet Joakim Beck-Friis på Börringeklosters slott. Kyrkobyggnaden ritades av Olof Tempelman som var professor vid konstakademin i Stockholm.

Hyby gamla kyrka

Hyby gamla kyrka eller Hyby kapell är en kyrkobyggnad Hyby. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan stammar från 1100-talet, som många andra kyrkor. 1873 slog en blixt ner i kyrkan som blev så pass förstörd av branden att man rev hela kyrkan, men undantag för koret som användes som bårhus.

Hyby kyrka

Hyby kyrka eller Hyby nya kyrka är en kyrkobyggnad i Hyby. Den tillhör Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1877 och ersatte Hyby gamla kyrka som förstörts i en brand. Den nya kyrkan byggdes som en basilika i tegel och lades en bit ifrån den gamla. Arkitekten bakom kyrkan var Ludvig Fenger.

Skabersjö kyrka

Skabersjö kyrka är en kyrkobyggnad i Skabersjöby. Den är församlingskyrka i Värby församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes under 1100-talet. Den bestod ursprungligen av absid, kor och långhus. Tornet tillkom senare, så också den stora tillbyggnaden åt norr som uppfördes 1745.

Svedala kyrka

Svedala kyrka är en kyrkobyggnad i Svedala. Den är församlingskyrka i Svedala församling i Lunds stift.

Kyrkan med halvrunt kor uppfördes 1851–1852 av sten och ersatte då den medeltida kyrkan. Arkitekt var C. G. Brunius. Vid en genomgripande ombyggnad 1900-1902 uppfördes det nuvarande tornet och en ny sakristia.

Törringe kyrka

Törringe kyrka är en kyrkobyggnad i Törringe omkring 7 km väster om Svedala. Den tillhör Svedala församling i Lunds stift. Här finns nattvardssilvret från Mariakyrkan i Tartu (Dorpat) sedan början av 1700-talet.

Kyrkan är byggd av sten i romansk stil. De äldsta delarna härstammar från 1100-talet. På 1400-talet tillkom valv, vapenhus och torn.

Västra Kärrstorps kyrka

Västra Kärrstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Kärrstorp. Den tillhör Svedala församling i Lunds stift.

Västra Kärrstorps kyrka är byggd i romansk stil omkring år 1200. Tornet är i samma höjd som långhuset, vilket fick valv på 1400-talet. Korsarmarna tillkom 1864 och då byggdes även kor och sakristia om.