Andrarums kyrka

Andrarums kyrka är en kyrkobyggnad i byn Andrarum, 25 km norr om Tomelilla. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift. Kyrkan inhägnas av häck, murverk och kallmur.

Kyrkans äldsta delar - långhus, kor och absid - härstammar från 1100-talet. År 1709 tillades en liten korsarm i söder. År 1768 tillkom en större korsarm i söder eftersom den ursprungliga kyrkan blivit för liten.

Benestads kyrka

Benestads kyrka är en kyrkobyggnad i Benestad. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Kyrkans äldsta delar härstammar från 1100-talets slut. Ursprungligen hade kyrkan inget torn; detta tillkom några hundra år senare. År 1868 revs tornets övre delar, och man byggde ihop torn och långhus.

Bollerups kyrka

Bollerups kyrka är en kyrkobyggnad i Bollerups socken invid Bollerups borg. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift. Kyrkan grundlades på 1100-talet. Kyrkan är en av fyra skånska kyrkor med ett runt västtorn. De andra tre är Blentarps kyrka, Hammarlunda kyrka och Hammarlövs kyrka.

Brösarps kyrka

Brösarps kyrka är en kyrkobyggnad i Brösarp. Den är församlingskyrka i Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Kyrkan uppfördes ursprungligen på 1100-talet i romansk stil. På 1200-talet gjordes kalkmålningar som delvis finns bevarade. I slutet av 1700-talets byggdes den norra korsarmen.

Eljaröds kyrka

Eljaröds kyrka är en kyrkobyggnad mitt i byn Eljaröd. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift. Kyrkan har helgats åt Sankta Gertrud.

Kyrkan byggdes på 1200-talet av tegel på en grund av gråsten och bestod då endast av ett långhus med ett kor. I slutet av medeltiden byggdes ett torn och ett vapenhus till.

Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka är en kyrkobyggnad en liten bit väster om byn Fågeltofta vid den gamla landsvägen. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. Långhuset byggdes bredare än koret och absiden. På 1400-talet gjordes en tillbyggnad i norr, och kyrkan välvdes med stjärnvalv.

Kverrestads kyrka

Kverrestads kyrka är en kyrkobyggnad i Kvärrestad. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1871–1873. Tidigare hade Kverrestads socken en medeltida kyrka i romansk stil. Kyrkan har ett torn med spira samt en tresidig smalare sakristia.

Onslunda kyrka

Onslunda kyrka är en kyrkobyggnad belägen centralt i tätorten Onslunda. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

När biskop Wilhelm Faxe besökte den gamla kyrkan 1838, fann han den i mycket dåligt skick. År 1844 bestämde sockenstämman att ett uttag skulle göras för byggandet av en ny kyrka.

Ramsåsa kyrka

Ramsåsa kyrka är en kyrkobyggnad i Ramsåsa. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Exteriört domineras kyrkan av det kraftiga västtornet som nästan är lika långt som långhuset. Ursprungligen uppfördes kyrkan runt 1200. Då bestod den av långhuset, koret och den halvrunda absiden.

Smedstorps kyrka

Smedstorps kyrka är en kyrkobyggnad norr om tätorten Smedstorp. Den är församlingskyrka i Smedstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan är en relativt ny byggnad som uppfördes 1867. Den domineras exteriört av det ovanligt långa långhuset. Till långhuset hör ett torn och en halvrund absid.

Spjutstorps kyrka

Spjutstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Spjutstorp. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift. Där den nuvarande kyrkan ligger fanns tidigare en stenkyrka från medeltiden. Kyrkan inhägnas av murverk och kallmur.

Den nuvarande kyrkan invigdes första advent 1869.

Tomelilla kyrka

Tomelilla kyrka är en kyrkobyggnad i Tomelilla. Den är församlingskyrka i Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

År 1908 uppfördes ett gravkapell centralt inne i Tomelilla. Vid den tiden hörde Tomelilla till Tryde församling. År 1926 när Tomelilla blev egen församling bygges kapellet delvis om och blev församlingskyrka.

Tosterups kyrka

Tosterups kyrka är en kyrkobyggnad i Tosterup. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes ursprungligen på 1100-talet, men byggdes om 1598. Här finns målningar från 1400-talet, två målningar från 1500-talet samt inredning från 1700-talet.

Tranås kyrka

Tranås kyrka är en kyrkobyggnad i Skåne-Tranås. Den tillhör Brösarp-Tranås församling i Lunds stift.

Den förra kyrkan var en romansk kyrka med halvrund absid som byggdes på 1000- eller 1100-talet. Denna revs när den nya kyrkan uppfördes.

Tryde kyrka

Tryde kyrka är en kyrkobyggnad i Tryde. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Förr fanns i Tryde en gammal medeltidskyrka. Denna innehöll flera märkvärdiga skulpturala utsmyckningar, varav en del fortfarande finns bevarade.

Ullstorps kyrka

Ullstorps kyrka är en kyrkobyggnad någon kilometer sydost om Tomelilla. Den tillhör Tomelillabygdens församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil och bestod av långhus, lägre smalare kor samt halvrund absid. Under 1400-talet byggdes ett torn, och kyrkan välvdes.

Östra Ingelstads kyrka

Östra Ingelstads kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Ingelstad. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Ursprungliga kyrkan uppfördes omkring år 1150 i romansk stil och tillskrivs Carl Stenmästare. Senare har torn samt vapenhus tillkommit. I kyrkorummet finns medeltida kalkmålningar.

Övraby kyrka

Övraby kyrka är en kyrkobyggnad i Övraby. Den tillhör Smedstorps församling i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil med absid, kor och långhus. Många vill datera kyrkan till 1100-talets mitt, något som skulle göra den till en av de äldsta kyrkorna i Norden.