Arrie kyrka

Arrie kyrka är en kyrkobyggnad i Arrie. Den är församlingskyrka i Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift. Kyrkan har en central plats i Arrie.

Den första kyrkan som byggdes i Arrie byggdes under tidig medeltid. När kyrkan som står där idag var färdig var det endast tornets nedre parti som kunde berätta om socknens gamla kyrka, då detta är det enda som är kvar från den gamla kyrkan.

Eskilstorps kyrka

Eskilstorps kyrka är en kyrkobyggnad i Vellinge. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Nuvarande kyrka byggdes 1873. Av den gamla sparade man bara nederdelen av tornet, som byggdes under senmedeltiden. Kyrkan är byggd i tegel och har långhus med femsidigt kor.

Falsterbo kyrka

Falsterbo kyrka är en kyrkobyggnad i Falsterbo. Den tillhör Skanör-Falsterbo församling, tidigare Falsterbo församling, i Lunds stift. Kyrkan kallas ibland Sankta Gertruds kyrka, då den är vigd åt Sankta Gertrud.

Den äldsta delen är kyrkans långhus i tegel från 1300-talet.

Gessie kyrka

Gessie kyrka är en kyrkobyggnad i Gessie. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling, tidigare Gessie församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1887-1888 i rött tegel i nygotisk stil. Den består av långhus med ett femsidigt avslutat kor i öster. I norr finns sakristian, och i väster tornet.

Håslövs kyrka

Håslövs kyrka är en församlingskyrka i Håslöv. Den tillhör Höllvikens församling i Lunds stift.

Den 16 juli 1882 invigdes kyrkan ritad av hovarkitekt Helgo Zettervall. Byggmästare var N. Thulin från Malmö. Kyrkan är uppförd i gult handslaget tegel, från Skegrie tegelbruk, med röda tak och halvrunt avslut på korsarmarna.

Hököpinge kyrka

Hököpinge kyrka är en kyrkobyggnad i Hököpinge kyrkby. Den är församlingskyrka i Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Den tidigare kyrkan byggdes i romansk stil på medeltiden med långhus och kor. Senare hade vapenhus/korsarmar tillagts. Kyrkan revs när den nya byggdes.

Mellan-Grevie kyrka

Mellan-Grevie kyrka är en kyrkobyggnad i Mellan-Grevie. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Innan den nuvarande kyrkan byggdes brukade församlingen en romansk absidkyrka, belägen söder om den nuvarande.

Rängs kyrka

Rängs kyrka är en kyrkobyggnad i Räng. Den tillhör Höllvikens församling, tidigare Rängs församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes på 1100-talet i romansk stil. På 1400-talet slogs valv, och tornet av tegel byggdes.

Skanörs kyrka

Skanörs kyrka, kyrkobyggnad i Skanör. Den tillhör Skanör-Falsterbo församling, tidigare Skanörs församling, i Lunds stift. Även känd som S:t Olofs kyrka, eftersom den är vigd åt Sankt Olof.

Kyrkan är från 1200-talet, även om man hittat rester av en ännu äldre kyrka, möjligen från 1100-talet, nära kyrkans norra mur efter arkeologiska utgrävningar.

Stora Hammars gamla kyrka

Stora Hammars gamla kyrka är en kyrkobyggnad i Stora Hammar utanför Höllviken i sydvästra Skåne. Den tillhör i Höllvikens församling i Lunds stift.

Stora Hammars gamla kyrka är en av Söderslätts mest välbevarade kyrkor från tidig medeltid.

Stora Hammars kyrka

Stora Hammars kyrka är en kyrkobyggnad i Höllviken. Den är församlingskyrka i Höllvikens församling i Lunds stift. Kyrkan uppfördes för att ersätta Stora Hammars gamla kyrka, som dock restaurerades och åter togs i bruk. Två kyrkklockor från den gamla kyrkan är överförda till den nya.

Södra Åkarps kyrka

Södra Åkarps kyrka är en kyrkobyggnad i Södra Åkarp. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Den första kyrkan i Södra Åkarps socken byggdes på 1100-talet, men av den ursprungliga kyrkan återstår inte mycket.

Vellinge kyrka

Vellinge kyrka är en kyrkobyggnad i Vellinge i Lunds stift. Den är församlingskyrka i Vellinge-Månstorps församling.

Kyrkan byggdes ursprungligen i romansk stil, troligen under 1100-talet. Senare byggdes ett torn. På 1400-talet försågs kyrkan med valv. 1500 gjordes en förlängning av koret.

Västra Ingelstads kyrka

Västra Ingelstads kyrka är en kyrkobyggnad i Västra Ingelstad. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling i Lunds stift.

Fram till 1658 var kyrkan patronatskyrka till Månstorps kungsgård, detta upphörde då borgen revs.

Östra Grevie kyrka

Östra Grevie kyrka är en kyrkobyggnad i Östra Grevie. Den tillhör Vellinge-Månstorps församling, tidigare Östra Grevie församling, i Lunds stift.

Kyrkan byggdes 1896-1897 i nygotisk stil. Den är i rött tegel, med ett torn i öster och ett tresidigt korparti i väst. Dagens befintliga kyrka ersatte en gammal kyrka från 1100-talet, som låg en bit söder om den nuvarande.